31.08.2022

Veilederkonferansen 2022 – to grunnleggende viktige dager

Basert på ønsker fra veilederkorpset vårt, har vi på årets Veilederkonferanse gjennomført tanken om å gå «Back to Basic». Vi har tatt en prat med veileder-nestor Hans Nordahl om hvorfor dette er både riktig og viktig.

Veilederkonferansen 2022, for NFKTs veiledere, vil gå av stabelen på Scandic Oslo Airport ved Gardermoen, 27. og 28. oktober 2022. De to dagene vil fylles med plenumsundervisning og gruppearbeid. Det blir bruk av både video og rollespill, og deltakerne vil få mulighet til både å observere og delta. Ved roret er vi så heldige å ha Hans Nordahl og Peter Prescott.

Kvalitet i bunn

– Vi tenker at det man først og fremst kan forbedre seg på ikke nødvendigvis er å lære mer om forskjellige varianter av veiledning, men å lære det grunnleggende veldig godt, sier Hans Nordahl om hvorfor han mener det er så viktig å gå «back to basic». – Å jobbe med kvalitet i gjennomføring av veiledning skaper bedre terapeuter og bedre veiledere. Det finnes mange forskjellige veiledningsmetoder som gjenspeiler ulike terapiteknikker, men grunnmodellen er fortsatt gjeldende for CBT og dermed også for veiledning. Derfor har vi tro på å utvikle mer presise ferdigheter og mer kompetanse i de viktige grunnleggende metoden i kognitiv veiledning.

Erfaringsutveksling og utvikling

Veilederkonferansen har vært et årlig foretak i mange år i NFKT, skjønt vi under pandemien var nødt til å ta i bruk alternative løsninger, som for eksempel video. Nå er vi tilbake for fullt, og det er Nordahl glad for, ikke bare med tanke på muligheten til å gi veilederkorpset til NFKT påfyll av informasjon fra scenen. – Konferanse er viktig fordi vi lærer mye i grupper og av hverandre. Og så gir en sånn samling mulighet til å dele erfaringer, få innspill, ideer og ikke minst utvikle sitt nettverk med andre som jobber i samme bransje og område.

Dynamisk kompetanse

Nordahl er brennende engasjert i betydningen av veiledning, og han har klare meninger om hvorfor det er viktig for foreningen å ivareta veilederkorpset. – Veilederne er de viktigste personene som kan påse at det man gjør i kognitiv terapi blir ivaretatt og utviklet videre. De, og vi, jobber med kompetanse, og kompetanse forutsetter at man får praktisert, men også lærdom om hvordan veilederen kan utvikle seg videre. Det er ikke noe statisk, vi må hele tiden forvalte og utvikle oss som terapeuter og veiledere. Derfor er det kjempeviktig at vi har disse årlige samlingene når vi har muligheten til det. Til syvende og sist handler det om å gi publikum best mulig behandling gjennom ferdigheter hos terapeutene.

Grunnelementene

Da årets Veilederkonferanse skulle planlegges, var bestillingen fra NFKT klar: Hva er de sentrale elementene i veiledning, og hvordan kan en utføre det best mulig? – Vi har fått carte blanche på å fylle inn programmet, sier Nordahl. Både han og Peter Prescott har holdt på med dette «en stund», som han selv formulerer det, og de utfyller hverandre godt både i fagkunnskap og undervisning. Når vi spør Nordahl om hva han mener når han sier de går tilbake til det grunnleggende, kommer han med et eksempel. – Ta for eksempel bruken av sokratisk utspørring. Det er ofte litt misforstått, også blant veilederne. Kanskje skal vi endre litt på hvordan vi bruker sokratisk utspørring for å kommunisere bedre med både pasienter og terapeuter? Vi går inn i hvorfor og hvordan i de ulike grunnelementene i veiledning. Videre vil vi prøve å triangulere mellom å snakke om det, vise det og å utføre eller drøfte det. Kort sagt, det gylne triangel for læring.

Samtale og hyggelig samvær

Med til «back to basic» hører selvfølgelig også en bedre middag og hyggelig samvær, og Nordahl kimser ikke av det heller. – Det er også viktig for samtale, erfaringsutveksling og samhørighet. Da er det helt fundamentalt å dele et bedre måltid og ha det hyggelig sammen, humrer han: Jeg ser frem til det!

Gå inn her for informasjon og påmelding.

Tilbake til topp