25.11.2019

Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen 2019

Det var hektiske dager på Gardermoen da NFKT arrangerte både Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen 2019.

Det braket løs med 86 påmeldte på Veilederkonferansen på onsdag 30.oktober, der professor Cory Newman fra Center for Cognitive Therapy, University of Pennsylvania holdt en heldags workshop med tittelen The core essentials of CBT supervision: Training clinicians to excel in CBT conceptualization, interventions, and therapeutic relationship skills. Newman hadde en travel uke på Gardermoen, da han også holdt presentasjoner om både terapeutiske relasjoner og om kunsten i vitenskapen i kognitiv terapi, samt to workshops. Som om ikke det var nok, viste Newman også helt andre talenter da han trakterte klassisk piano under festmiddagen på torsdag.

Men Cory Newman var ikke det eneste store navnet på agendaen på Inspirasjonskonferansen. Andre hovedtalere var Emily Holmes som snakket om mental imagery, Marcantonio M. Spada som snakket om kognitiv terapi i rusbehandling, og Bjarne Hansen og Gerd Kvale som fortalte om 4-dagers behandlingsmodellen, og deres nye hjerneforskningssenter i Bergen.

I tillegg til disse presentasjonene, kunne deltakerne på Inspirasjonskonferansen velge mellom hele 10 forskjellige workshops, med navn som Leif Edward Ottesen Kennair, Marit Lie Singsaas, Åshild T. Håland, Merete Berg Nesset, Stig Jarwson og Steinar Sunde, i tillegg til de internasjonale hovedtalerne. Den aller mest populære workshopen, var imidlertid Neeta Myrseth Parmars workshop om kognitiv atferdsterapi ved lav selvfølelse.

Med et så tettpakket program er det nødvendig med noen pauser dann og vann. Det ble sosialt både i pauser og i måltider, og mye både latter og faglig snakk. Under festmiddagen på torsdag, ble det flere løsslupne taler, og ikke minst en filmhyllest til avtroppende styreleder Torkil Berge.

Midt oppi det hele fant nemlig også årsmøtet til NFKT sted. Der ble blant annet styreleder Torkil Berge takket av etter 20 år i styret, hvorav 12 av dem som leder. Også nestleder Jan Otterdal gikk av og fikk rosende ord etter 10 år i styret, og det samme med styremedlem Ragnhild Aarrestad. Annelise Fredriksen, spesialist i klinisk psykologi, ble klappet inn som ny styreleder. Også Merete Berg Nesset, Ingunn Kraabøl og Marit Mørch Jacobsen er nye medlemmer i NFKTs styre.

Tilbake til topp