31.10.2023

Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen 2023 – vel blåst!

Deborah Lee på Inspirasjonskonferansen 2023. Foto: Aina Skoland

Endelig var det den tiden av året igjen. Høstens vakreste eventyr, Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen 2023, er vel overstått.

Tidspunktet var midten av oktober, og lokasjonen var som vanlig Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Vi sparket i gang onsdag 18. november med Veilederkonferansen 2023. Over 80 påmeldte veiledere var møtt opp og fikk en dag med fokus på ferdighetstrening og utvikling av terapeutisk kompetanse under kyndig ledelse av Peter Prescott. Dagen ble av det praktiske slaget med mye gode øvelser og ferdighetstrening, så festmiddagen på kvelden bød på god stemning og mange smil etter en god dags arbeid.

Til inspirasjon

Inspirasjonskonferansen startet med vakker musikk for å sette oss i den rette stemningen for dagen, før styreleder i NFKT, Annelise Fredriksen ønsket oss velkommen. Konferanseprogrammet startet med at Karina Egeland og Jon Fauskanger Bjåstad snakket om Kognitiv terapi for PTSD: erfaring fra implementering i spesialisthelsetjenesten. På det opprinnelige programmet hadde vi fått med oss Leo Wolmer og Daniel Hamiel fra Israel som både key note speakers og til å holde workshops. På grunn av de tragiske hendelsene som pågår i Israel om dagen, var det dessverre ikke mulig for dem å komme. Som andre punkt på programmet hadde vi derfor fått med oss Åshild Tellefsen Håland som fortalte hvordan de jobber med Mini-RISK grupper/e-RISK for engstelige elever i grunnskolen i Kristiansand kommune, en veldig god erstatning. Også før lunsj denne dagen fikk vi Kerry Young som fortalte oss om å bruke visualisering som en del av behandlingen på tvers av diagnoser.

Fredag morgen startet med at Deborah Lee snakket om viktigheten av å bruke medfølelse i møtet med personer som har vært utsatt for traumer, etterfulgt av Steinar Sunde med hans foredrag Littsint.no: Fra frykt til tillitsbasert oppdragelse. Konferansens siste plenumssekvens var Craig Steel som delte erfaringer og kunnskap om å ta høyde for pasientens traumer i psykosebehandlingen. Etter lunsj begge dager, var det et antall workshops å velge mellom.

Sosialt på konferanse

På Inspirasjonskonferansen så vel som Veilederkonferansen, er det sosiale en viktig del. Dermed er både pauser, og ikke minst festmiddagene på begge konferansen viktige innslag i programmet. De sosiale innslagene på kveldene varierte fra kahoot-quiz til limbodans, og var akkompagnert med god mat, deilig vin og masse latter.

Årsmøte

En viktig del av inspirasjonskonferansen er årsmøtet til NFKT. I år var det godt oppmøte i salen, i tillegg til tilstedeværelse på Teams. Foruten formalia ble det vedtatt at foreningen skal skifte navn til Norsk Forening for Kognitiv Atferdsterapi, men beholde forkortelsen NFKT. Dette etter godt engasjement og grundige diskusjoner fra medlemmer og utvalgene. I tillegg ble det vedtatt at styret har mandat til å fortsette å vurdere å innføre en sertifiseringsordning for våre terapeuter, og innføre det hvis det anses hensiktsmessig, og det ble vedtatt at samtlige av utvalgene til foreningen skal gå gjennom og diskutere materialet vi har tilgjengeliggjort når det gjelder utmattelsestilstander. Medlemmene våre vil få protokollen tilsendt når den er ferdig.

Nå er det bare å glede seg til neste år. Da er det riktignok ikke Inspirasjonskonferanse, men det blir Veilederkonferanse. I tillegg vil vi i forbindelse med foreningens 30-års jubileum neste år, setter vi også opp en jubileumskonferanse 14. juni. Mer informasjon kommer så snart som mulig.

Tilbake til topp