30.04.2019

Veiledet internettbehandling – nåtid og fremtid

Digitale verktøy er på full fart inn i helsevesenet. Det stiller krav til behandlere og organisasjoner. Derfor har Tine Nordgreen og Arne Repål skrevet en bok om veiledet internettbehandling.

– Det har lenge vært snakk om å benytte digitale verktøy i psykisk helse, men vi ligger litt etter resten av samfunnet på dette området, påpeker Repål. – Det har gått litt trått, men nå begynner ting å skje, og da så vi at det var på tide å komme med en bok for å formidle den erfaringen vi har. Boken kom ut i mars i år, og heter Veiledet internettbehandling.

Erfaring

Tine Nordgreen er ph.d., spesialist i klinisk psykologi ved Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Arne Repål er spesialist i klinisk psykologi ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold, har en stiling som spesialrådgiver OU ved samme sykehus, og har lang erfaring som underviser og veileder i kognitiv terapi. Nordgreen har ledet forskning og utvikling av internettbehandlingsprogrammet eMeistring, og Repål har ledet innføringen av programmet ved Sykehuset Vestfold HF.

Ja takk, begge deler

Ingen av dem mener at digitale verktøy noen gang helt vil erstatte ansikt til ansikt behandling, men de mener at det for mange vil være en effektiv og foretrukken behandling. – Behandling ved hjelp av forskjellige typer digitale verktøy kan være et tilbud på linje med andre tilbud, understreker Repål. – For enkelte grupper vil veiledet selvhjelp være et fullverdig behandlingstilbud, mens for andre vil en mer tradisjonell ansikt-til-ansikt situasjon være det beste. Problemet i dag er at mange med for eksempel angst og depresjon ikke får hjelp fordi det ikke er nok ressurser. Med veiledet internettbehandling vil en godt trent terapeut kunne hjelpe flere pasienter. Vi ser også av den omfattende forskningen som begynner å komme nå at dette kan gi like gode resultater som tradisjonell behandling for enkelte grupper.

Ny holdning

Det er ingen tvil om at innførselen av digitale verktøy som en del av behandlingen vil stille krav til behandleren. – Terapeutrollen blir annerledes, med blant annet en helt ny måte å kommunisere og følge opp pasientene på, mener Nordgreen. – Vi håper derfor at e-helse og bruk av internettbehandling kommer inn i helseutdanningen i større grad, nettopp for så tidlig som mulig å kunne skape et utvidet bilde av terapeutbegrepet. Sånn sett er denne boken også tenkt å være en lærebok for studenter. Men duoen mener at boken bør leses av flere enn bare nåværende og fremtidige terapeuter. – Å utvikle, få inn og bruke digitale verktøy på en god måte krever god kunnskap hos alle fra ledere i psykisk helsevern til helsepolitikere og til gode krefter på teknologisiden, så boken er like mye et bidrag til å skape en holdningsendring på alle plan.

Stort marked

For tiden utvikles og tilbys et vell av digitale verktøy til å bruke i psykisk helsevern. – Alt fra forskningsprosjekter til rene kommersielle aktører er inne på tilbudssiden. Markedet tilbyr hele skalaen fra rent kommersielle apper av den mer lettvinte typen, til seriøse programmer der en terapeut kan følge med på progresjonen og være i kontinuerlig dialog med pasienten. Kvalitetssikring blir et viktig område i årene som kommer, og for det trenger vi kunnskap.

Tilbake til topp