27.01.2021

Veiledning i koronatiden

Christine Padesky. Foto: Padesky.com

Som alt annet har også veiledning vært en utfordring i annerledesåret 2020. Når vi da også så oss nødt til å avlyse veilederkonferansen, måtte vi legge opp en plan B.

Vi i NFKT fikk mange henvendelser fra veilederne våre over hele landet om at det å drive veiledning i koronatiden var utfordrende. Mange følte seg ensom og alene om problemer og løsninger. Når vi da innså at vi også ble nødt til å avlyse veilederkonferansen 2020, fant vi ut at noe måtte gjøres.

Workshop i julegave

Vi begynte med å sende ut et spørreskjema til veilederkorpset og spurte hva slags problemstillinger de møtte i denne tiden, når digitale møter har overtatt for den gode samtalen ansikt-til-ansikt. Vi fikk mange interessante tilbakemeldinger på spørsmålene våre, og en ting som gikk igjen, var at det var ensomt å være veileder i 2020. Vi bestemte oss derfor for å gi veilederne våre en “liten julegave”, i form av en digital workshop med selveste Christine Padesky, et av de største navnene innen kognitiv terapi internasjonalt.

Over 80 veiledere fra hele landet var påmeldt da workshopen gikk av stabelen den 15. desember. Padesky startet med å adressere en del av tilbakemeldingene som hadde kommet inn i spørreundersøkelsen. Deretter holdt hun et innlegg om bruken av sokratisk dialog i terapien, før hun igjen holdt linjen åpen for at tilhørerne kunne komme med spørsmål og innspill.

Gode tilbakemeldinger

– Vi er veldig glade for at vi fikk gjennomført denne workshopen, sier Ivar Elvik, psykologspesialist og styremedlem i NFKT. – Etter en liten teknisk kneik i starten, kom vi godt i gang, og Padesky leverte en god workshop. I ettertid fikk vi mange hyggelige tilbakemeldinger fra veiledere som syntes dette var et positivt tiltak i en tid der det er lett å føle at man er litt alene om arbeidsoppgavene. Et stykke lærdom vi imidlertid ønsker å ta med oss videre, er å i større grad forberede deltagerne på muligheten til å stille spørsmål og ha en dialog underveis.

Selv om dette var et arrangement som ble initiert på grunn av Covid-19, medgir Elvik at det også var en øyeåpner på at det faktisk er mulig å få delt input fra noen av de største autoritetene på kognitivfeltet internasjonalt, selv uten å arrangere en stor konferanse. – Det håper vi å kunne gjøre mer av i fremtiden, understreker han.

 

 

 

Tilbake til topp