31.10.2022

Velkommen til ny undervisningsleder!

Siv Iren Juklestad er ny undervisningsleder i NFKT og i god gang med å gjennomgå utdanninger og eksamensformer.

NFKT har ansatt ny undervisningsleder. Vi gleder oss til å ønske Siv Iren Juklestad velkommen i foreningen fra 1. januar 2023.

Siv Iren Juklestad har siden 2000 jobbet i Høgskulen i Sogn og Fjordane, som etter hvert har blitt en del av Høgskulen på Vestlandet. Der har hun, med sin bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, jobbet med undervisningsledelse, og den erfaringen skal vi nå få glede og nytte av i NFKT – I dag jobber jeg som studiekoordinator for psykisk helsearbeid, tverrfaglig videreutdanning i Høgskulen på Vestlandet, men jeg er også emnekoordinator for faget Pedagogisk veiledning. Temaene hun jobber spesifikt med er dermed psykisk helsearbeid og veiledning, og det høres helt riktig ut for en studieleder i NFKT.

En overgang

– Det er ingen tvil om at det er et kvantesprang å skifte jobb nå etter så lang tid på ett sted, men jeg er godt kjent med både foreningen og miljøet, og liker godt det dere jobber med, så jeg gleder meg, sier hun. – I tillegg tiltaler det meg at det er en så praktisk metode. Det å undervise, tenke pedagogikk og bygge relasjon og trygghet til den jeg skal jobbe med, ligger mitt hjerte nært, og alt dette inkluderes i kognitiv terapi.

Kjent med det kognitive miljøet

Som ferdigutdannet psykiatrisk sykepleier med bostedsadresse i Førde, er det kanskje ikke overraskende at Juklestad kom borti det kognitive miljøet på et tidlig stadium. – Jeg ble godt kjent med det kognitive miljøet der, med blant annet Torbjørn Olsen og Egil Martinsen. Det miljøterapeutiske arbeidet jeg jobbet med tidlig etter utdannelsen hadde dermed også utgangspunkt i den kognitive tankegangen, forteller Juklestad som tok kognitiv utdanning på slutten av 90-tallet, men som også ellers har vært innom NFKT opptil flere ganger gjennom karrieren. – Jeg jobbet sammen med foreningen med en gjennomgang av studieplanene til trinn 1 og 2 med tanke på å beholde studiepoengene, den gang det så ut til at det fortsatt var en mulighet. I tillegg har jeg sittet i undervisningsutvalget der vi blant annet jobbet med å utvikle ferdighetstrening som et konsept i utdanningene. I det arbeidet jobbet hun sammen med Peter Prescott, og det samme har hun gjort nå denne våren når de to har sett på mulighetene for å sette opp en sertifiseringsordning for kognitive terapeuter.

Mye å sette seg inn i

NFKT er med andre ord ikke helt upløyd mark for Juklestad, men hun er likevel klar på hvor hun vil begynne når hun går inn i stillingen fra nyttår. – Det første jeg må gjøre er å bli bedre kjent med foreningen, de ulike utdanningene og systemet rundt. En ting som er viktig for meg er måten man evaluerer og kvalitetssikrer utdanningene på, så jeg vil tidlig sette meg godt inn i akkurat det, slår hun fast. – Det blir også spennende å sette seg inn i hvordan både hele organisasjonen og undervisningsutvalget jobber nå.

Siv Iren Juklestad vil gå inn i NFKT som undervisningsleder i en 80 prosent stilling. Hun vil imidlertid som utgangspunktet sitte i Førde, der hun bor med mannen i en generasjonsbolig de deler med datteren med samboer og tre barn. To andre barnebarn med foreldre bor like i nærheten. Vi kan nok med andre ord føle oss sikre på at hun har nok å gjøre i tiden fremover, enten det er på Høgskulen, i NFKT eller på hjemmebane.

Tilbake til topp