04.12.2023

Vellykket kurs i ACT og egenomsorg

Rikke Kjelgaard var engasjert og personlig foredragsholder på kurs i ACT og egenomsorg i Ås. Foto: Aina Skoland

Kurset fylte seg kjapt opp og ventelisten var lang. Det var to intense dager som møtte deltakerne på kurset som ble arrangert som et samarbeid av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO), NFKA og lokale initiativtakere, da Rikke Kjelgaard snakket om ACT og egenomsorg.

– Vi ber pasientene våre om å være gode mot seg selv, og da må vi i det minste kunne gjøre det samme mot oss selv. Vi må kunne være gode forbilder i praksis for våre pasienter, forteller Rikke Kjelgaard på spørsmål om hvorfor det er viktig for behandlere å lære om egenomsorg og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Kjelgaard er en dansk psykolog, ACT-trainer, og foredragsholder, og omtaler seg selv som chief rock’n’roller i sitt eget selskap. Fra sin base i Malmø reiser hun i hele Skandinavia, og utenfor, som foredragsholder, og hun er kjent for å berøre sine tilhørere med sin engasjerte tilstedeværelse på scenen. – I tillegg er det sånn at hvis vi ikke er i stand til å ta vare på oss selv, har vi også mindre å gi til pasientene våre og andre relasjoner vi har. Mange av de som sitter i salen på dette kurset har tunge omsorgsoppgaver, og da gjør det virkelig en forskjell at vi er i stand til å gi oss selv den nødvendige egenomsorgen, slår hun fast.

Tok initiativet til kurs

Akkurat det kan Anne Sjøvold, en av initiativtakerne til kurset, bekrefte. Hun er vernepleier av yrke, og jobber som fagkoordinator ved en avlastningsbolig i Ås kommune. Det er da også i Ås at kurset ble avholdt. – Jeg har vært innom ACT tidligere, og vi jobber etter ACT-metode i min avdeling. Metoden gir mening for meg i hverdagen og i arbeidssammenheng. Da tenkte vi at det kunne vært en god idé å få Rikke Kjelgaard hit for et kurs, sier Sjøvold. Som sagt så gjort. Et samarbeid med NAFO Østfold kom på plass, og da dagen kom, kunne Sjøvold ta med seg flere av sine ansatte på kurset. – Dette er behandlere som står i temmelig krevende hjelpeoppgaver til daglig. Da er det, som Kjelgaard også sier, viktig å ta vare på seg selv for å kunne stå i det jobbmessig, i tillegg til at man kan vise i praksis at nettopp dette er viktig.

Å leve som vi lærer

Kjelgaard er levende opptatt av dette, å leve som man lærer, å selv gjøre det vi ber pasientene våre om å gjøre. Hun mener likevel det strekker seg enda lenger. – Jeg ønsker også å gå foran som et godt eksempel for mine barn og andre rundt meg, å vise dem at det er både greit og viktig, å gi seg selv omsorg. I tillegg handler det om hvordan vi snakker til oss selv, om oss selv, for det har en stor innvirkning på hvordan vi har det i hverdagen, understreker hun.

Kurs med sterke følelser

På kurset i Ås var det rundt 40 deltakere, noen fra så langt unna som Trondheim og Stavanger. Leger, fysioterapeuter, psykologer, vernepleiere, barnevernsansatte og flere andre yrkesgrupper og profesjoner. Felles for dem alle er at de har hjelpeyrker, der de i hverdagen står overfor andre mennesker med omsorgsbehov. Dagene med Kjelgaard på podiet kan trygt sies å ha vært annerledes arbeidsdager for dem alle. – Den første dagen gikk vi gjennom modeller og teorier, men i all hovedsak har det vært et praktisk kurs, forteller Kjelgaard, som er kjent for øvelser der deltakerne går dypt inn i sine egne følelser og hvordan de ser på seg selv. – Vi har i stor grad jobbet sammen i par, og det har blitt noen veldig gode og nære relasjoner. Deltakerne har blitt godt kjent i løpet av noen intense dager, sier hun, og medgir samtidig at dette ikke er kurset å gå på om du nøler med å vise følelser overfor dine kollegaer.

Vurderer ny runde

Arrangørene er godt fornøyd med gjennomført kurs, og ikke minst med mottakelsen kurset har fått. Med utgangspunkt i den lange ventelisten som oppsto etter at kurset i november ble fylt opp på kort tid, vurderes det nå å sette opp en ny runde. Dersom du ønsker å få med deg det kan du følge med på NAFO sine nettsider på www.atferd.no

 

Tilbake til topp