29.11.2017

Verdenskongressen i kognitiv atferdsterapi

Allerede nå bør du sette av dagene 17. – 20. juli 2019. Da går den niende World Congress of Behavioural and Cognitive therapies av stabelen. Etter å ha vært avholdt ute i den store verden noen år returnerer kongressen nå til Europa, og den avholdes denne gang i Berlin.

Følg med på www.wcbct2019.org for mer informasjon om kongressen, og for frister for innsending av bidrag. Vi kommer også til å følge saken når det nærmer seg.

Tilbake til topp