01.04.2024

Vi utvider teamet

Jone Solberg Vik er opptatt av RPH, men setter også pris på gode skiforhold rett utenfor hjemmekontordøren. Foto: privat

NFKT vokser stadig, og med det også teamet vårt. Nå har vi forsterket innsatsen på Rask psykisk helsehjelp med ytterligere en ressurs. Vi sier velkommen til Jone Solberg Vik.

Psykolog Jone Solberg Vik begynte karrieren med å jobbe på angstavdelingen på Modum Bad. Så gikk han over til RPH i samme kommune. Der startet et engasjement som har fulgt ham videre i arbeidslivet. – Jeg har jobbet på DPS i Sogndal etter at jeg flyttet til Vestlandet med familien, men etter hvert gikk jeg tilbake til RPH i Sogndal, forklarer Vik.

Stort potensiale i RPH

RPH har han hatt en profesjonell lidenskap for siden han startet med dette i Modum kommune. Han har også i en årrekke bidratt med ferdighetstrening i opplæringen. Helt siden oppstarten av veilederordningen for RPH har han dessuten vært med som veileder. Han har også hatt mange tanker og refleksjoner rundt veien videre og hvordan vi kan utvikle RPH for å utnytte noe av det enorme potensialet han mener ligger der. Med full jobb, tre små barn og hektiske dager, ble det derimot lite tid til å fordype seg og trekke opp de lange linjene. Derfor var han ikke vond å be da NFKT henvendte seg til ham med et forslag om et 1-årig engasjement i en 50 prosent stilling i foreningen for å være med å utvikle undervisningen og veilederordningen i RPH.

Fortsatt behov for utvikling

– RPH har vokst og utviklet seg mye i løpet av de drøyt ti årene vi har holdt på, men fortsatt er det et veldig stort potensiale vi enda ikke har utnyttet, mener Vik. Han kombinerer stillingen i NFKT med en 50 prosent stilling i RPH i Sogndal, og har dermed også i aller høyeste grad fortsatt en finger på pulsen ute i virkeligheten også. – For min del er det et stort privilegium å få ryddet unna og få mer tid til å fordype meg i de gode tankene og diskusjonene rundt RPH. Det er veldig gøy å få samarbeide med så mange engasjerte og flinke mennesker om dette viktige feltet, ivrer Vik. Innenfor foreningen jobber han tett sammen med Marit Mørch Jacobsen, Siv Iren Juklestad og Marianne Eek som allerede er engasjert i RPH. Eksternt er det tett dialog med NAPHA, helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. – Målet er å stoppe opp og se hvordan vi kan jobbe med å forbedre både undervisningen og veilederordningen, og på et overordnet plan fortsette å utvikle og tilrettelegge muligheten for at stadig flere kommuner kan få sine egne RPH-team. For eksempel må vi se på hvordan vi kan sørge for at flere små kommuner kan finne mulighet til å få RPH-team på plass, uten at vi kompromisser på den evidensbaserte metoden.

Suksess i over ti år

At RPH har vært en suksess fra oppstarten i 2012 er det ingen tvil om. Så langt er det rundt 75 RPH teams i kommuner og bydeler, og tallet vokser stadig. Bare i 2024 vil nær 80 behandlere få opplæring i RPH gjennom tre kull med undervisning, og veilederordningen som startet i 2022 vil fortsette å styrke sin posisjon. Men det betyr ikke at Vik og kollegene hviler på laurbærene. – Det er fortsatt et stort potensial, både i omfang og med tanke på å bistå teamene som allerede er oppe og går. Utviklingsarbeid tar tid, men vi skal utnytte tiden best mulig fremover nå så vi får mest mulig ut av det kommende året, kan han forsikre.

Digitalt arbeidsliv

NFKT har over tid blitt en fremoverlent og digital forening. Det gir muligheter også når det gjelder å rekruttere de beste ressursene, uavhengig av hvor de befinner seg, rent fysisk. Det er da også tilfellet med Vik som bor på Hafslo utenfor Sogndal. – Det går helt fint å jobbe hovedsakelig digitalt fra hjemmekontoret. Ikke minst gir det muligheter for fleksibilitet og familieliv, forklarer Vik som har hendene fulle også utenfor arbeidstiden, med tre barn under seks år. – Dessuten er dette et eldorado for friluftsliv, og det passer meg bra. Fem minutters kjøring unna har jeg et skisenter med ypperlige snøforhold til langt utpå våren, og i den andre retningen er det ikke langt til sjøen der våren allerede melder sin ankomst, så her får jeg det beste av alle verdener, smiler Vik fornøyd.

Tilbake til topp