23.02.2021

Digital trinn 1-utdanning for Finnmark

Undervisningsleder Neeta Myrseth Parmar sitter klar for å ta i mot kandidater fra Finmark i det digitale klasserommet.

Utviklingen som har skjedd på digital kommunikasjon det siste året, har vist seg å bli satt pris på i distrikts-Norge. Nå starter NFKT et nytt digitalt kull av Trinn 1-utdanningen, spesifikt for deltagere i Finnmark.

I løpet av det siste året har NFKT, som alle andre, måttet gå over fra undervisning i fysiske klasserom, til den digitale sfære. I utgangspunktet tenkte vi at dette var en slags “plan B”, noe vi måtte ta til takke med i koronatiden. Det har imidlertid vist seg at denne digitale æraen har hatt sine fordeler.

Distriktsvennlig

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra kandidater på utdanningene våre, som bor slik til at de har lang reisevei til fysiske samlinger, på at de har vært lettet over at undervisningen har vært digital. For mange har undervisningen blitt mer tilgjengelig når reisekostnader, lang reisetid, overnatting og tid borte fra jobb og familie, ikke lenger har vært et problem, forklarer Neeta Myrseth Parmar, undervisningsleder i NFKT. – Så selv om vi i all hovedsak skal tilbake til fysisk oppmøte ved utdanninger, ser vi at digital undervisning har blitt det foretrukne alternativet for mange. Fremover vil vi dermed ha digitale utdanninger og fagseminarer som et fast tilleggstilbud.

Digitalt kull i Finnmark

Ut fra den erfaringen har NFKT dermed bestemt seg for å sette opp en digital utgave av videreutdanning i kognitiv terapi for helsepersonell med helse og sosialfaglig bachelorutdanning, Trinn 1, til høsten, selv om det forhåpentligvis på det tidspunktet er mulig også å treffes fysisk i større grad enn i dag. – Dette kullet er forbeholdt deltagere fra Finnmark, sier Myrseth Parmar. – Selv om undervisningen er digital ønsker vi å begrense antall deltagere til et “normalt kull”. Dette fordi vi fortsatt ønsker å ha ferdighetstrening og gruppearbeid på en god måte. Hvis det derimot skulle vise seg at det er ledige plasser etter at helsepersonell fra Finnmark har meldt seg på, vil vi prioritere kandidater fra Troms.

Oppstart i september

Dette digitale kullet av videreutdanning for helsepersonell med helse og sosialfaglig bachelorutdanning, Trinn 1, vil ha oppstart 13. september 2021. Alle undervisningssamlinger vil altså foregå digitalt. For mer informasjon og påmelding, les videre her.

Tilbake til topp