30.04.2024

Ferdighetstrening i utdanning – en reise

Peter Prescott

Å lære om terapi kan være en teoretisk øvelse, men møtet mellom terapeut og pasient er så definitivt praktisk. Derfor har det vært viktig for NFKT å legge fokus på praktisk utøvelse i sine utdanninger. Med det utgangspunktet ble ferdighetstrening en viktig del av utdanningene i 2016, og siden den gang har mye skjedd.

Det begynte som et tiltak på de den gang ferske utdanningene i Rask psykisk helsehjelp, RPH, der det var behov for, men da ikke midler til, veiledning. Ferdighetstreningen startet dermed som et rimeligere alternativ til veiledning, men ble fort noe mer. Spesialist i klinisk psykologi, Peter Prescott, har hele veien vært en sentral person i ferdighetstreningen i NFKT. I starten fordi han den gangen satt i undervisningsutvalget til foreningen. Han hadde dessuten allerede et par år i forveien, på oppdrag av styret i foreningen, utviklet og samlet praktiske øvelser til bruk i undervisning. – Det var et oppdrag jeg syntes var veldig meningsfullt, for selv hadde jeg opplevd det som ganske fomlete i starten da jeg lærte kognitiv terapi og skulle omsette dette til praksis, mimrer han.

Et gode i seg selv

I oppstarten var altså ferdighetstrening et substitutt for veiledning da den gang undervisningsleder Eli Tønseth så behovet for en mer praktisk tilnærming. Ganske snart oppdaget man imidlertid at det var en god ting i seg selv. – Vi så fort verdien. Deltakerne var entydig positive, bortimot begeistret vil jeg si. I tillegg presenterte Arnoud Arntz, på inspirasjonskonferansen til foreningen i 2012, en studie som klart viste at praktiske øvelser som en del av undervisningsopplegget ga både bedre terapeuter og bedre utbytte for pasientene. Det ga selvfølgelig motivasjon til å fortsette, forklarer Prescott.

Utviklet over tid

Ferdighetstreningene spredte seg raskt til andre av NFKT sine utdanninger, og fra 2016 har det vært en viktig del av alle utdanningene foreningen tilbyr, også de nye som kommer til. I NFKT sine utdanninger er hele dager satt av til praktisk ferdighetstrening. – Vi bruker samme modellen som for ferdighetstrening i store grupper, men det er klart at øvelsene og utførelsen av dem har blitt spisset over tid. Vi har hatt observatører som har sett på hvordan vi utfører opplegget vårt, og som etterpå har kommentert at de trodde de drev med ferdighetstrening, men som endret mening etter å ha sett på oss. Det er klart at det er gøy, smiler Prescott.

Rollespill er nøkkelen

Rollespill er en vesentlig del av ferdighetstreningen, og der opplever Prescott at mange har hatt negative erfaringer tidligere. – Flere har sagt at de har gruet seg i forkant, men så opplevd at det har vært en positiv erfaring i etterkant. Det er viktig at øvelsene er godt forberedt og gjennomført, for deltakerne skal oppleve mestring. Det er krevende å lære å gjøre KAT i praksis. Vi ønsker at deltakerne skal lykkes. Derfor trener vi på én og én bit om gangen for at man skal bli god på det man gjør, istedenfor å gape over for mye. Vi bruker også noe film med skuespillere, men ser at vi får en annen nerve og mulighet til spontanitet og realisme når vi jobber live med rollespill, påpeker han.

Eget forskningsprosjekt

Det har vært gjort relativt lite forskning på bruken av praktiske øvelser som pedagogisk metode i terapiopplæring. Foreningen har bestemt seg for å endre på dette. Forskningsutvalget til NFKT i samarbeid med Universitetet i Tromsø er i gang med et forskningsprosjekt der de nettopp ser på effekten av ferdighetstrening hos psykologistudenter. Du kan lese mer om den studien her.

Ringen er sluttet

Nå, når det har gått ni år siden oppstarten av ferdighetstreningen i NFKT, er det kanskje på tide å se fremover? – Vi jobber nå med å oppdatere og videreutvikle noen av øvelsene vi bruker i undervisningen, men vi ser også at ferdighetstrening blir tatt i bruk flere steder. For eksempel i R-BUP der det har blitt brukt som en systematisk del av veiledningen, altså i mindre grupper. Når det gjelder RPH, der ferdighetstreningen opprinnelig kom inn som et rimeligere alternativ til veiledning, kan man nå si at ringen er sluttet. – Ja, nå har vi fått veiledning på plass i tillegg til ferdighetstreningen, sier en fornøyd Peter Prescott.

Tilbake til topp