29.09.2023

Heldigitalt trinn 2

Vi er alle glade for at pandemien er over og vi kan ha fysiske utdanninger igjen. Tiden med intens utvikling på digitale løsninger har imidlertid gitt oss noen nyttige erfaringer. Nå kjører vi i gang et heldigitalt kull på videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 2.

Hele veien under pandemien så vi frem til at vi kunne møtes igjen og ha fysiske samlinger på utdanningene våre. Vi oppdaget imidlertid at den digitale tilværelsen kunne by på noen fordeler. Blant annet fikk vi tilbakemeldinger for at dette åpnet for muligheter for kandidater med lang og kronglete reisevei eller også andre som på grunn av tids- og økonomiske begrensninger ikke har sett det som mulig å binde seg opp til en utdanning med reisevei og fysiske samlinger. Som et resultat av dette har vi dermed økt innslaget av digital undervisning også etter pandemien.

Godt mottatt

RPH-utdanningene våre har blant annet fått økt bruk av digital undervisning, og vi har dessuten satt opp heldigitale kull på videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1. Dette har blitt tatt såpass godt imot at vi nå utvider. I mars 2024 starter vi en heldigital utgave av videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 2.

Terapi på nett på planen

Undervisningsleder i NFKT, Siv Iren Juklestad avslører at digitale virkemidler ikke er den eneste endringen på dette kullet. – På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kandidater kommer vi til å gjøre noen endringer på temaet på den første samlingen. Her jobber vi med detaljene i undervisningsutvalget i disse dager, så det vil inkluderes i studieplanen ganske snart, forsikrer hun. – I tillegg vil vi få inn tre timer om Terapi på nett, et tema som stadig blir etterspurt.

Digitale krav til deltakerne

I takt med at de digitale verktøyene har blitt mer avanserte og åpner for stadig nye muligheter, stiller det også krav til deltakerne. – For alle kandidater som skal være med på en heldigital utdanning, blir det også her obligatorisk opplæring i Teams i forkant av utdanningen. Dette fordi vi er avhengig av at kandidatene er i stand til å bruke de ulike funksjonene i Teams, som å bevege seg inn og ut av grupperom på egen hånd og så videre. Det blir også et krav om at man må ha kamera på PC-en, sånn at alle kan være visuelt til stede.

Selve utdanningen vil altså bli heldigital på dette kullet. Mindre bastant er det når det kommer til veiledning. – I utgangspunktet blir også veiledningen digital, men det er klart at om det skulle være sånn at veileder og deltakere holder til geografisk nær hverandre, står de fritt opp til å møtes og gjennomføre veiledningen fysisk, forsikrer Juklestad.

Vil du lese mer om utdanningen kan du gjøre det her.

Tilbake til topp