30.10.2018

Inspirasjonskonferansen 2019

Datoen for Inspirasjonskonferansen 2019 er satt, så hold av torsdag 31. oktober og fredag 1. november 2019.

– Nå er vi snart i land med programmet, og her blir det mye å glede seg til, forsikrer Annelise Fredriksen som leder organisasjonskomiteen for konferansen.

Torsdag 31. oktober klokken 9 på morgenen går altså startskuddet på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen. En av de første til å entre scenen er psykologspesialist Emily Holmes. På Karolinska instituttet i Stockholm forsker hun på mentale forestillingsbilder, og på konferansen vil hun snakke om hvordan man bruker disse forestillingsbildene som en del av behandlingen. Innenfor kognitiv atferdsterapi er man blitt mer og mer opptatt av at negative mentale bilder forsterker psykiske plager, og man har utviklet nyttige terapeutiske metoder for å endre disse bildene. Holmes vil blant annet få selskap av Professor Marcantonio Spada som jobber med metakognitiv tilnærming i rusbehandling.

Som vanlig blir det festmiddag med underholdning og god tid til å «mingle» på torsdag kveld, men begge dager blir det workshop med mange store gode norske og internasjonale navn. De tre hovedtalerne vil alle ha workshops begge dager, og i tillegg får vi høre fra for eksempel Neeta Parmar og Leif Edward Ottesen Kennair.

Veilederkonferansen 2019 vil bli avholdt i forbindelse med Inspirasjonskonferansen. Følg med på www.kognitiv.no for mer informasjon etter hvert som det blir oppdatert.

Tilbake til topp