15.12.2017

Kognitiv idrettspsykologi – gjennomført

idrettspsykologi

Rett før jul ble 20 motiverte kursdeltakere uteksaminert fra første runde av NFKT/Olympiatoppens utdanning i kognitiv idrettspsykologi. Anne Marte Pensgaard og Tom Henning Øvrebø gleder seg allerede til neste runde.

– Jeg har lenge hatt en drøm om en videreutdanning for dem med master i idrettspsykologi som trenger mer klinisk innsikt, og motsatt for klinikere som har nytte av mer kunnskap om prestasjonspsykologi, forteller Pensgaard. Hun er professor i idrettspsykologi ved Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole, og initiativtaker til kurset sammen med Øvrebø, psykolog og kollega på Olympiatoppen. – Vi har bevisst lagt oss på et høyt nivå, sier hun og sikter til at det er krav om fem års utdanning for å komme inn på kurset, i motsetning til i Sverige der et tilsvarende kurs har krav om tre års utdanning i forkant. – Det er mange i markedet som nå tilbyr tjenester i mental trening og lignende, og det har tidligere ikke vært noen kvalitetssikring av denne typen tilbydere. Med denne utdanningen har vi nå det.

Bred deltakelse
En av tingene Pensgaard og Øvrebø er fornøyde med på den første kursrunden som nylig er avsluttet er da nettopp det at klinikere og representanter fra idrett- og prestasjonspsykologien har lært av hverandre. – På kurset har vi hatt fysioterapeuter med spesialisering, folk med master i psykologi og idrettspsykologi, lege, psykologer, en psykiater og andre med relevant helsefaglig bakgrunn. Noen hadde grunnutdanningen i kognitiv terapi fra før, andre hadde det ikke, utdyper Øvrebø. – Nettopp denne brede sammensetningen har selvfølgelig gitt noen utfordringer, men også mange fordeler og gode diskusjoner. Mange av deltakerne har allerede hatt mulighet til å praktisere det de har lært på kurset i egen arbeidshverdag, mens andre er motiverte for å bevege seg mer i idrettspsykologiens verden. Og Øvrebø påpeker at kunnskapen fra kurset har et langt bredere nedslagsfelt enn i skisporet. – Jeg har selv jobbet med både dansere og musikere som hele tiden skal prestere på auditions, og lederutvikling er et annet aktuelt felt.

Innholdsrikt kurs
Temaene som har vært dekket på kurset har vært både prestasjonsrettede og av mer klinisk art. Mental trening, stressmestring, psykologisk førstehjelp, styrking av selvtillit, konsentrasjon og evne til spenningsregulering, forebygging av spiseforstyrrelser, skaderehabilitering og utmattelse og søvnproblemer, har vært blant temaene det har vært undervist i. – Det er klart at vi etter å ha gjennomført første runde har kommet fram til noen justeringer vi vil gjøre før neste kurs settes i gang, sier Øvrebø, men legger til at både deltakerne og de selv som arrangører har vært veldig fornøyd med kurset. – Det var litt vemodig å være ferdig, for det har vært en veldig bra gruppe, men nå retter vi blikket mot neste runde som vi håper å få startet opp med i april. Da ønsker vi å spisse det enda tydeligere inn mot idrett og prestasjon, og så vil vi legge inn ekstra økter med ferdighetstrening som en del av utdanningen.

Følg med på kognitiv.no for mer informasjon om påmelding og oppstart av neste kurs i kognitiv idrettspsykologi.

 

Tilbake til topp