28.02.2023

Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis – nytt kull

Fastlegenes hverdag er variert, travel, uforutsigbar og utfordrende. Ikke sjelden kommer de i kontakt med pasienter med ulike utfordringer når det gjelder psykisk helse. Da kan det være greit å ha verktøykassen klar. Den får man på utdanningen Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis.

Lege og kursleder, Kari Ersland, er fornøyd med den nye og utvidede utgaven av Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis. Selv har hun brukt kognitiv terapi aktivt som fastlege over flere år, og hun har dessuten forfattet den lille boken Kognitiv verktøykasse for fastleger. Hun brenner for å spre denne kunnskapen til landets fastleger. – Det er jo fordi jeg vet hvor travel fastlegehverdagen er. En stor andel av samtalene vi har på legekontoret dreier seg, selv i tilfeller der symptomene ved første øyekast kan tilsi noe annet, om psykisk helse. Ofte er det i praksis snakk om støttesamtaler. Det er utrolig slitsomt for fastlegen, og har liten verdi for pasientens vei tilbake til god psykisk helse. Da er det nyttig å ha noen gode verktøy for å jobbe på en mer effektiv og målrettet måte, til glede for både pasienten og legen.

Skreddersydd for fastlegene

NFKT har også en egen utdanning for leger og psykologer. Hvorfor mener da Ersland at det er nødvendig med en separat utdanning for leger i allmennpraksis? – Denne utdanningen er spesifikt tilpasset fastlegenes hverdag, sier Ersland. – Når en pasient kommer til en psykolog eller psykiater, kommer de med en mer avgrenset problemstilling. Til fastlegen kommer de med vagere problemstilling, eller også somatiske symptomer som først etter en stund viser seg å bunne i for eksempel depresjon eller angst.

Oppstart i april

Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis er ment som en innføring i bruken av kognitiv terapi i hverdagen på fastlegekontoret. Årets kull starter opp 12. april og vil bestå av seks samlinger med undervisning og ferdighetstrening, i tillegg til veiledning, fordelt over tre semestre. Den første samlingen vil foregå på Modum Bad, samling fem avholdes digitalt, og de øvrige samlingene finner sted i Oslo. Utdanningen avsluttes med en tre-timers eksamen. Kari Ersland er kursleder, men hun vil også trekke inn forelesere som Kim Dysthe, Cathrine Abrahamsen, Marianne Natvig, Elin Fjerstad, Torkil Berge, Håvard Kallestad, Jan Ivar Røssberg og Bjarne Hansen.

Blir godt kjent

Når det gjelder samlingen på Modum Bad, har Ersland som kursleder stor forventning til denne. – Vi gjorde dette også for forrige kull av denne utdanningen og så hvordan det påvirket gruppen positivt også lenge etter samlingen. Man kommer litt tettere når man reiser bort sammen på denne måten, blir bedre kjent og oppdager at man kjenner på mange av de samme utfordringene. Det avspeiler seg i samtaler og erfaringsutveksling gjennom resten av utdanningen.

Se her for mer informasjon om utdanningen, studieplan og program. Det er også her du kan melde deg på utdanningen, senest onsdag 15. mars.

Tilbake til topp