29.04.2022

Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis

I en travel og variert arbeidshverdag som allmennlege, der man stadig blir stilt overfor helt ulike, ofte vage og vanskelige problemstillinger, er gode verktøy uvurderlige. Nå starter et nytt kull med utdanningen Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis.

Kognitiv terapi er en verktøykasse for allmennleger i møte med pasienter med lettere psykiske lidelser som angst og depresjon, så vel som pasienter med langvarige somatiske plager, smerter, søvnproblemer og utmattelse, for å nevne noe. Ofte kommer pasientene på legekontoret med vage og usorterte symptomer og plager. Allmennlegen vil i de første møtene utrede symptomer og avklare om det er somatiske plager, psykiske lidelser eller belastninger i livet som ligger til grunn for pasientens henvendelse.

Med en utdanning i kognitiv terapi, spesielt rettet mot leger i allmennpraksis, vil du få trening i å anvende en kognitiv tilnærming i din praksis. Metoden bygger på en god allianse, og er strukturert, avgrenset og forutsetter pasientmedvirkning i form av hjemmeoppgaver. Teknikkene kan brukes i de fleste konsultasjoner og er også til nytte for å avklare egen legerolle og avgrense ansvar i forhold til pasienter.

Kurset går over ca. ett år og består av tre kurssamlinger og fire-fem veiledningsmøter i smågrupper, der deltakerne viser egne videoopptak av konsultasjonssamtaler. I tillegg kommer selvstudier av anbefalt litteratur. Kurset er et samarbeid mellom NFA (Norsk forening for allmennmedisin) og NFKT.  Veiledningsgrupper med 4-5 deltakere ledes av godkjente veiledere i kognitiv terapi, og møtes mellom samlingene.

Denne gangen vil første samling bli avholdt i Kildehuset på ærverdige Modum bad, og inkluderer omvisning og konsert i tillegg til overnatting og middag på kvelden.

Det er fortsatt noen få ledige plasser på kullet som starter opp 10.mai. For mer informasjon om kurs og krav til deltakere, samt påmelding, klikk deg inn her.

Tilbake til topp