24.06.2016

Mange baller i lufta

Tom Henning Øverbø synes det er lettere å holde styr på kursdeltakere enn fotballspillere.

Som fotballdommer var Tom Henning Øvrebø vant til å sjonglere lærkuler og fotballspillere, men nå holder han styr på kursdeltakerne på etterutdanningen «Kognitiv idrettspsykologi», et samarbeid mellom Olympiatoppen og NFKT.

Mange av oss kjenner kanskje Øvrebø som fotballdommer. Så hvordan gikk han derfra til å nå være kurssekretær, kursleder og delvis deltaker på denne etterutdanningen? — Jeg er utdannet psykolog, og jobber i en 50% stilling på Olympiatoppen ved siden av egen praksis. Jeg har videreutdannet meg i både kognitiv og metakognitiv terapi, og har både interesse og erfaring innenfor idretten, så det henger egentlig ganske godt sammen.

Mental trening – allemannseie
På Olympiatoppen jobber Øvrebø sammen med Anne Marte Pensgaard. Etter hvert som fenomenet mental trening har gått fra å være noe vi kun har hørt om innenfor toppidretten og til å være stadig mer populært også blant yngre utøvere, og dessuten blant dansere, musikere og enkelte prestasjonspregede yrkesgrupper i næringslivet, har de savnet en kvalitetssikring og forankring av fagfeltet.

— Det handler om å få ut potensiale hos den enkelte, og per nå kan hvem som helst hevde at de bidrar til nettopp det. Derfor har vi i samarbeid med blant annet Torkil Berge og Solfrid Raknes fra NFKT utviklet det 2-årige kurset «Kognitiv idrettspsykologi» som hadde sin første samling i mars i år.

«Det handler om å få ut potensialet hos den enkelte»

Populært kurs
— Vi var engstelige for at vi ikke skulle få nok søkere, men selv om vi har gått noe over de 20 deltakerne vi egentlig hadde som maksgrense, har det vært opptil flere som ikke har fått plass i denne omgang.

Det vil si at Øvrebøe nå holder styr på omtrent like mange mennesker i klasserommet som han tidligere gjorde på fotballbanen, men han kan bekrefte at det er enklere å lede 22 kursdeltakere enn 22 fotballspillere. — Å være kurssekretær er bare hyggelig. Alle kommer inn i kurset med en positiv holdning, og det skjedde ikke alltid på fotballbanen, ler han.

Kunnskapsutveksling
På kurset er det både fysioterapeuter med spesialisering, folk med master i psykologi og idrettspsykologi, leger, psykologer, en psykiater og andre med relevant helsefaglig bakgrunn. Noen har grunnutdanningen i kognitiv terapi fra før, andre har det ikke. — Det er alltid litt spennende med en sånn første samling, men det viste seg å være en fin gjeng og god stemning, understreker Øvrebø. — Til sammen ble det en god tverrfaglig gruppe med verdifulle dialoger og utveksling av erfaring.

Aha-opplevelser
— Etter første samling fikk vi mange tilbakemeldinger fra deltakerne på at dette var nyttig og interessant, og de som ikke hadde noen erfaring med kognitiv terapi som metode tidligere fikk seg nok noen aha-opplevelser allerede på denne samlingen.

Kurset er i hovedsak kognitiv i sin form, men det benyttes også andre metodikker og innganger. Blant temaene som dekkes er mental trening, stressmestring, psykologisk førstehjelp, styrking av selvtillit, konsentrasjon og evne til spenningsregulering, forebygging av spiseforstyrrelser, vedvarende smerter, utmattelse og søvnproblemer.

På spørsmål om hva som blir høydepunktet i kurset, og etter noe tenking, sier Øvrebø bestemt: Hver samling blir et høydepunkt.d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); Tilbake til topp