17.11.2015

Ny utdanning i kognitiv idrettspsykologi

Et viktig mål for idrettspsykologien er å få idrettsutøvere til å prestere så godt som mulig. Utdanningen i kognitiv idrettspsykologi gir rådgivere nyttige verktøy for å bistå utøvere på alle nivåer. Det handler om tankens kraft og hvordan den kan påvirkes, og om hvordan vi kan forsterke den enkeltes muligheter gjennom kognitive teknikker.

Idretten er blitt mer bevisst på at kropp og sinn ikke er adskilt. Det fysiske og det mentale henger sammen, og kan trenes opp sammen. Mange idrettsutøvere på toppnivå har idrettspsykologiske rådgivere knyttet til seg. Også mosjonister og idrettslag legger større vekt på det mentale aspektet. Det samme gjør mange andre som er opptatt av den gode prestasjonen.

Den kognitive tilnærmingen står sterk i idrettspsykologien. Tanker og holdninger kan påvirke prestasjon, både positivt og negativt. Tanker og holdninger kan virke inn på konsentrasjon, motivasjon og målbevissthet. Man skal kunne sette seg ambisiøse, men realistiske mål. Og man skal kunne få ut det lille ekstra når det virkelig trengs. Man skal både kultivere en iver etter å se hvor langt man kan utvikle sitt eget talent, og takle nedturer etter motgang og skader.

I samarbeid med Olympiatoppen starter Norsk Forening for Kognitiv Terapi en utdanning i kognitiv idrettspsykologi. Professor i idrettspsykologi ved Norges Idrettshøgskole Anne Marte Pensgaard (bildet) og psykologspesialist Tom Henning Øvrebø er sentrale i utformingen av utdanningen.

Målgruppe for kognitiv idrettspsykologi er utøvere innenfor toppidrett og annen konkurranseidrett, og alle som har ønske om å øke sitt fysiske aktivitetsnivå. Kognitiv idrettspsykologi er også svært relevant på andre prestasjonsarenaer som opera, musikk, dans og teater. Tilnærmingen kan i tillegg være aktuell på ulike næringslivsarenaer der det legges vekt på prestasjon. Etterutdanningen egner seg altså for alle som er opptatt av å fremme gode prestasjoner samtidig som man bidrar til god mental helse.

Viktige temaer i det nye utdanningstilbudet er mental trening, målsetting, stresshåndtering, oppmerksomhetsstyring og motivasjonsfremming. Man vil også lære om tiltak ved prestasjonsangst, urimelig selvkritikk og negative og hemmende tankemønstre og tenkemåter. Målet er å fremme helse, velvære og personlig utvikling i bredde- og toppidrett, samt på andre viktige prestasjonsarenaer.

Les mer og meld deg på utdanningen her.

Tilbake til topp