05.03.2018

Nye kursledere for allmennleger i Trondheim

I januar startet to nye kull av utdanningen i kognitiv terapi for leger i allmennpraksis, ett i Oslo, og ett i Trondheim. Denne gangen med nye kursledere i Trondheim. Vi har tatt en prat med en av dem.

På kurset i Trondheim vil kurslederne være Sigurd Førre og Johanna Westin, begge jobber som fastleger i Trøndelag. Førre nærmer seg pensjonistalder og har lang erfaring med kognitiv terapi som metode. Westin på sin side er en erfaren allmennlege, nå som fastlege på Dalsgård legesenter i Trondheim, og tidligere på Røros. Hun har også jobbet i psykisk helsevern med rusproblemer og psykose, og dessuten på DPS, men hun har ikke tidligere tatt utdannelse i kognitiv terapi som metode. Nå gleder hun seg til å være både kursleder og deltaker på dette kurset. – Som kursleder skal jeg organisere tider og steder, sette opp forelesere og være kontaktperson for deltakerne. I det hele tatt være den som holder i det praktiske rundt kurset.

Likevel ser hun altså vel så mye fram til selv å få ny kunnskap. – Jeg er opptatt av at jeg som fastlege kommer borti veldig mye hverdagspsykiatri, og da trenger vi verktøy vi kan bruke. Det er mange pasienter som trenger hjelp, men ventelistene i psykisk helsevern er lange og tilbudet variert rundt omkring. Jo mer vi kan behandle selv, desto bedre. Dessuten har jo gjerne pasienten hatt et langvarig forhold med fastlegen sin allerede, og den kjennskapen og det forholdet legger ting til rette for at det kan bli en vellykket behandling. For oss fastleger, som for alle andre, er utfordringen selvfølgelig tid. Vi skulle gjerne holdt på pasientene lenger for behandling, men nettopp derfor er det også lurt å ha en god metode i bunn så man vet at man jobber effektivt. I mange tilfeller handler det jo også om å hjelpe pasientene gjennom hverdagsproblemer uten å sykeliggjøre.

At Westin har blitt med som kursleder på kurset er nærmest tilfeldig, mener hun selv. – Jeg ble spurt av Sigurd Førre om jeg ville være med, og det ville jeg jo, smiler hun. – Han har mye erfaring både med metoden og kursorganisering, så det er godt å ha ham å lene seg på og lære av nå til å begynne med.

Like i forkant av første samling i Trondheim tenker Westin at det blir en god lærekurve framover. – Det er veldig mange dyktige forelesere på utdanningen, og jeg tenker at man lærer mye både av dem og av hverandre, ikke minst fordi kurset er så praktisk rettet. Da får man hands-on erfaring både fra samlingene og fra egen praksis mellom hver gang man møtes.

Kunne utdanningen kognitiv terapi for leger i allmennpraksis være noe for deg? Meld gjerne din interesse til NFKT via nettsiden www.kognitiv.no. Da får vi oversikt over hvor vi bør prioritere å legge opp til nye kull i framtiden.

Tilbake til topp