30.06.2022

Nyttige ressurser i møte med flyktninger

Klara Øverland. Foto: Jeanette Larsen

Spesielle tider krever spesielle tiltak, men hvordan skal ansatte i kommunen vite hvordan de på best mulig måte kan hjelpe barn og voksne som flykter fra krig, kanskje med traumatiske opplevelser i bagasjen?

I disse dager har hjelpetjenesten ute i kommunen blitt stilt overfor mange utfordringer i møte med flyktninger, både barn og voksne, som har kommet til Norge under svært traumatiske omstendigheter. Mange kan nok ønske seg mer støtte i prosessen.

Ressurser for hjelpetjenestene

Krigen i Ukraina pågår ufortrødent videre. En del flyktninger har kommet til Norge, og flere vil komme de neste månedene. For mange leger, psykologer og terapeuter som står klar til å ta imot flyktningene som kommer fra mottak, venter dermed utfordrende tider. Nettutvalget i NFKT har satt seg ned og sett på hvordan vi kan bidra. – Det finnes mange gode ressurser der ute, både materiale rettet mot behandlere og andre som tar imot flyktninger og personer i nød, så vel som materiale som er oversatt og kan benyttes av flyktningene selv, forteller Klara Øverland som er psykologspesialist, Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og medlem av Nettutvalget i NFKT. – Vi jobber nå med å få samlet en del av disse ressursene på nettsidene til NFKT, www.kognitiv.no, men for å få ut informasjon så raskt som mulig, har vi også listet opp en del av det vi tenker kan være gode og nyttige ressurser her i denne saken, fortsetter hun.

Trygghet og omsorg

Øverland er klar på at den viktigste oppgaven til førstelinjen som møter flyktninger og mennesker i krise, enten de kommer fra Ukraina eller andre urolige områder, er å trygge dem der de er –   enten det er i bolig eller mottak, eller i barnehage/skolen.  Ansatte på flyktningmottak eller omsorgspersoner kan være til god hjelp.  Vi ønsker å imøtekomme barn som har opplevd krigshandlinger, og hjelpe dem til å få kontroll på tanker og følelser igjen, sier hun.  Dette kan ta tid, men TF-CBT kan være til god hjelp (Tine Jensen). Omsorgspersoner har også opplevd mye vanskelig i denne situasjonen, og kan selv ha behov for å trygges for å kunne opptre som en trygg voksen for barna de har ansvar for. Dessuten så ankommer det også barn og unge uten omsorgspersoner, og de har ofte behov for tett oppfølging. Men av og til trengs mer enn bare tilstedeværelse og omsorg, understreker Øverland, og refererer til terapi og gode ressurser som er åpent tilgjengelig for alle som trenger. Også EABCT har uttalt at de vil tilgjengeliggjøre ressurser med bidrag fra medlemslandene på sine nettsider, så det kan også være verdt å følge med der.

Nettsider

Solfrid Raknes har jobbet i en årrekke med barn og unge i flyktningsituasjoner. Her kan du finne mer om hennes arbeid: http://solfridraknes.no/12-18 ar/

Hjelpetelefonen Mental Helse på tlf. 116 123 eller Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111. Disse hjelpetelefonene er døgnåpne.

Klinikk for krisepsykologi har også flere gode ressurser: https://krisepsykologi.no/

Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) prosjektet har laget www.vismeg.info i samarbeid med SUS, og har utvikler billedkort for å snakke med de minste barna, med barnevennlige modeller, f.eks. barnevennlig utgave av toleransevinduet. De også har et digitalt følelseshjul. Disse sidene kan lastes ned på mobil.

Pårørendesenteret har også gode ressurser, blant annet intervjuer med Klara Øverland om nettopp disse temaene vi snakker om her:

Når krigen vekker vonde minner

Når du selv kjenner uro, hvordan skjermer du barna?

Når barn fra Russland og Ukraina går på samme skole

 

Ressurser lagt ut av EABCT:

Below are the links to these resources and also projects that are requesting funding. These resources have not been formally reviewed by the working group. So please review these yourselves to make up your mind whether to use the resources, share them, or support the projects.

The International Trauma Consortium

The International Trauma Consortium (ITC) is a collaboration of researchers and clinicians working in the field of traumatic stress studies. Our goal is to advance the science and practice of psychotraumatology in order to improve the lives of people affected by trauma.

https://www.traumameasuresglobal.com/ukraine

Relevant articles and trauma measures in Ukranian, Russian and English

 

Anxiety Canada – registered charity and non-profit organisation created to raise awareness about anxiety and support access to proven resources and treatment. From Christine Purdon, University of Waterloo, Canada

 

New Resource: Helping Children and Teens with War-Related Stress (and Other Traumatic Events) – Anxiety Canada

https://www.anxietycanada.com/articles/new-resource-helping-youth-with-war-related-stress-and-other-traumatic-events/

 

New Resource: Strategies for Emotional Traumas of War or Other Traumatic Situations – Anxiety Canada

https://www.anxietycanada.com/articles/new-resource-strategies-for-emotional-traumas-of-war-or-other-traumatic-situations/

 

New Resource: How to Talk to Children and Adolescents About War – Anxiety Canada

https://www.anxietycanada.com/articles/new-resource-how-to-talk-to-children-and-adolescents-about-war/

 

Charity fund – Children are the future of Ukraine

https://www.children-future.com.ua/

Practical and psychological support for children traumatised through war in Ukraine. Fund raising to support the project. Website available in different languages.

Charitable Project in Ukraine, the Director, Natalia Podoliak, is a Psychologist known to Valentyna Parobiy and Yakov Kochetkov and they advocate support for the project.

 

Digital library for Ukraine children

https://www.thebookseller.com/comment/ukrainian-children-desperately-need-books–uk-publishers-please-help

 

 

Tilbake til topp