Oppsummering og veien videre, samling 6

Samling 6: Strategier for vedlikehold og videreutvikling

Del ut dagsorden og oppsummeringsark for sjette samling. Del 4 består av en enkelt samling med oppsummering av de sentrale prinsippene for kurset og samtale om hvordan deltakerne skal huske disse prinsippene og implementere dem i egen hverdag.

Erfaring med hjemmeoppgave om kvernetanker

Spør om kursdeltakerne fikk tak i temaer som de kverner på, og hva som utløser slike kvernetanker, enten det er grubletanker eller bekymringstanker.

Hvis du nå skulle ta en vurdering av kvernetankene du fikk, er de gyldige eller ikke? Din vurdering nå er kanskje annerledes. Likevel er det nok slik at de føles viktige og overbevisende når de først kommer, for eksempel når du ligger søvnløs klokken tre om natten? Hvordan skal du da kunne minne deg på at de har lite å bidra med?

Videre arbeid

Med utgangspunkt i hva som har vært viktig for kursdeltakerne, brukes samlingen til å snakke om hvordan deltagerne kan ivareta disse prinsippene og fortsatt sette dem ut i livet.

Det er lurt å gi seg selv stadige påminnelser om viktige tiltak, slik at de nye tenkemåtene ikke går i glemmeboken eller blir slukt av gamle mentale- og handlingsmessige vanemønstre. Gi eksempler på husketeknikker som andre kursdeltakere har formidlet: strikk på hånden, aktivitetsplanen festet på kjøleskapdøren, og å ha ”mappen” fra kurset liggende fremme som en påminnelse. Slitenhet, ubehag og negative følelser i seg selv kan brukes som påminnelser om betydningen av å iverksette kloke tiltak.

Gjennomfør en evaluering av kurset. Hva kunne ha vært gjort annerledes slik at deltakeren, og dermed kanskje også andre som vil gå inn i dette kursopplegget, ville fått enda større utbytte? Hva var nyttig? Gi tilbakemelding om kursdeltakernes innsats og mot, og si gjerne også noe om din personlige glede over å ha fått anledning til å delta i samarbeidet med dem.s leo.

Tilbake til topp