29.05.2019

Sinnemestring på Inspirasjonskonferansen

Stig Jarwson og Merete Berg Nesset kommer på Inspirsjonskonferansen.

Sinne kan være et stort problem, både for den som blir sint, og for den som blir utsatt for vedkommende. På Inspirasjonskonferansen 31. oktober – 1. november, kan du lære om sinnemestring på flere nivåer.

På workshop nr. 10 på Inspirasjonskonferansen møter du Merete Berg Nesset, Stig Jarwson og Steinar Sunde. Sunde snakker om Littsint.no – sinnemestring for foreldre i et folkehelseperspektiv. Nesset og Jarwson, på sin side, vil snakke om sinnemestring Brøsetmodellen: behandling av sinne og vold i nære relasjoner, og om RCT-studien som har vært gjennomført om effekten av denne behandlingen. Vi har tatt en prat med Merete Berg Nesset, som er psykiatrisk sykepleier og PhD-kandidat i klinisk medisin, og jobber som forsker ved Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Trondheim.

Må ønske hjelp

– Vi jobber med sinne knyttet til fysisk, psykisk og materiell vold. Sinne kan være en naturlig følelse, og kan sågar være positiv, men dette dreier seg om de tilfellene der sinne blir uttrykt på en uakseptabel måte, forklarer Nesset. – Arbeidet vårt med Brøsetmodellen er basert på frivillighet, så den det gjelder må selv ønske å få hjelp. De som kommer til oss kommer fra alle sosiale lag. Det de har til felles er at de mister kontrollen i konflikt med partner eller barn, og at de er lett krenkbare og sårbare for avvisning. De har gjerne mange negative leveregler knyttet til sin egenverdi, så det jobber vi mye med. Selv om vi vet at det er store mørketall er det viktig at de som vil ha hjelp får det, både for deres egen del, og for de som blir utsatt for dette sinnet. Vi vet jo blant annet at det for barn kan være like skadelig og utsettes for psykisk vold som for faktisk fysisk vold.

Skambelagt

Det å bli sint og være voldelig mot familien sin er skambelagt, så når vi jobber med noen er vi opptatt av å skape en god allianse. Vi har en helt klar respekt for mennesket, men er tydelige på å ta avstand fra voldshandlingene, og har en helt klar nulltoleranse for å ty til vold når man er sint.

Alvorlige konsekvenser

Det finnes mange konsekvenser av at sinne gir seg utslag i vold mot familien. Den ene siden av saken er selvfølgelig effekten på de som utsettes for volden, enten det er snakk om fysisk skade, eller barn som får følger som atferdsvansker, konsentrasjonsproblemer eller at familiesituasjonen påvirker hjerneutviklingen deres. For voldsutøveren selv er det foruten skammen også stor mulighet for samlivsbrudd og at man mister kontakten med barn og familie. For noen er det også snakk om fengselsstraffer. – Vi har to utgaver av sinnemestring Brøsetmodellen, forklarer Nesset. – Det er den som dreier seg om å hjelpe de som kommer til oss på klinikken, og så har vi en noe mer omfattende variant for de som sitter i fengsel eller er i kontakt med friomsorgen. Vi i NFKT har også tidligere skrevet om at det russiske fengselsvesenet har vist interesse for Brøsetmodellen. Det kan du lese mer om her.

Effektstudie

Årlig kommer rundt 50 personer til Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Trondheim for å få hjelp til å kontrollere sitt sinne. I tillegg brukes denne behandlingsmodellen over hele landet, og om lag 1000 menn og kvinner får denne behandlingen på landsbasis hvert år. Da er det ikke rart at behovet for en effektstudie har presset seg fram. I studien blir Brøsetmodellen, som er basert på kognitiv terapi i gruppe med individuelle samtaler i tillegg, sett opp mot en mindfullness-basert gruppebehandling. – Studien startet i 2012, og har inkludert 130 menn og 56 partnere. Selve studien er ferdig nå, og for tiden jobber vi med analyse av resultatene og skriving av artikler, så vi gleder oss til å presentere både modellen, studien og resultatene på Inspirasjonskonferansen, avslutter Nesset.

Tilbake til topp