21.12.2023

Starter snart: Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis

Carl Christian Norberg treffer du som kursleder på Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis som har oppstart i april 2024. Foto: Privat

Nå er det jul og mørketid, men også en god tid til å planlegge månedene som kommer. Blant annet kan du være med på årskurset Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis med Carl Christian Norberg som kursleder.

Årskurset, som er et samarbeid mellom NFKT og faggruppe for kognitiv terapi i Norsk forening for allmennmedisin, har vært avholdt i en årrekke. Det er rettet mot fastleger som ikke har kognitiv utdanning fra før. – Det er ganske lett å forstå prinsippene bak kognitiv terapi, men det skal mer til for å lære å benytte seg av de ulike verktøyene for å bruke metoden effektivt i praksis, forteller kursleder Carl Christian Norberg. Selv tok han kognitiv terapi for leger og psykologer i 2009 og bygget på med flere kurs i kognitiv terapi, inkludert veilederutdanningen, og har dessuten tatt utdanning i metakognitiv terapi. Han bruker denne kunnskapen aktivt i sitt daglige virke som fastlege. – En av de tingene som er så bra med dette årskurset, er at vi gjennom undersøkelser har sett at deltakerne på kurset faktisk endrer måten de jobber på på fastlegekontoret i etterkant, påpeker han.

Stort volum

Norske allmennleger står for imponerende 16 millioner konsultasjoner hvert år, og av dem antar man at rundt 40 prosent involverer lettere psykiske problemer. Dette kan spenne vidt og dekke for eksempel smerter, søvnproblemer, angst og depresjon. – Det er utrolig mange av disse tilfellene som havner hos fastlegen, og blir der, enten det er fordi pasienten ikke ønsker å gå videre, eller fordi det ikke er kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Vi som er fastleger er allerede i en god allianse med pasienten, og har en god posisjon for å gå i dialog, understreker Norberg. Han mener likevel at det kan være en utfordring å starte med denne arbeidsmetodikken for mange allmennleger. – Vi er utdannet til å finne løsninger og gi pasienten gode svar. I denne sammenhengen lærer vi i større grad å stille åpne spørsmål. Vi prøver å være en veileder og samarbeidspartner, heller enn en som sitter med fasiten. Sånn sett deler vi på mange måter ansvaret med pasienten når vi jobber etter kognitiv metode, og det er noe som kan være nyttig for mange fastleger i seg selv.

Fysisk og digitalt

Som med kullet som startet opp i 2022, vil også denne runden starte med en samling på Modum Bad, men Norberg kan fortelle at de har tatt grep for å gjøre det så enkelt som mulig for travle fastleger å være med på kurset. – Det blir to og en halv dag på Modum bad den første samlingen i april, med fokus på ferdighetstrening og angst. Så blir det samling med fysisk oppmøte i juni, der fokuset vil være på depresjon. Etter det vil derimot de neste tre samlingene være digitale, sånn at det skal bli mindre krevende med tanke på både tid og penger for legene som er med på kurset. Kurset avsluttes i mars 2025 med en samling med fysisk oppmøte, i tillegg til eksamen.

Blant foreleserne finner vi navn som Håvard Kallestad, Bjarne Hansen, Jonas Jeppesen, Jan Ivar Røssberg, Cathrine Abrahamsen, Torkil Berge og Elin Fjerstad. Alle er de innstilt på en praktisk tilnærming til materialet. – Underveis i kurset bruker vi mye ferdighetstrening, og dessuten rollespill, i tillegg til at det er evaluering av video og fire runder med veiledning underveis i kurset.

En kompetanse alle burde ha

Carl Christian Norberg og de andre i faggruppen for kognitiv terapi i norsk forening for allmennmedisin, mener at alle allmennleger burde ha denne typen kompetanse. Han forteller at for eksempel Canada er et godt eksempel på land som har klart å spre kunnskap om kognitiv terapi blant allmennlegene. – På kurset som starter i april håper jeg å se en fin blanding av nye kollegaer og de som har drevet praksis lenge, men som savner mer strukturerte måter å jobbe på. Til sammen vil vi da kunne legge bedre til rette for denne store pasientgruppen vi møter på fastlegekontoret. Det er også gode muligheter til å følge opp kunnskapen man tilegner seg på kurset, mener Norberg. – Blant annet arrangerer vi i norsk forening for allmennmedisin et årlig boosterkurs på Jeløy Radio, det er absolutt verdt å få med seg, avslutter Norberg som gleder seg til å treffe mange gamle og nye kollegaer på Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis med oppstart i april. Du kan lese mer om kurset og foredragsholderne, samt melde deg på kurset, her.

Tilbake til topp