Moderate til alvorlige rusmiddelproblemer

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål  

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk 
 • Få kjennskap til skriftlig materiell som kan være nyttig i kliniske samtaler og få erfaring med å bruke det i kliniske samtaler 
 • Få erfaring med ulike måter å hente fram automatiske og alternative tanker på som kan påvirke motivasjon, utholdenhet, forpliktelse, mestringstro og sannsynlighet for rusmiddelbruk
 • Få oversikt over effekten av tankene ved å sette informasjonen i ABCDE-skjema

Innhold

Prosedyrer

 1. Gå gjennom «Elisabeth» og «Robert» og drøft pasientens rusmiddelproblemer og hva man skulle ha fokusert på.
 2. Sett agenda. Hent fram alternative tanker gjennom kartlegging av negative følger av rusmiddelbruk
 3. Utarbeid et ABCDE-skjema med informasjon fra utforsking av ambivalens 
 4. Be pasienten fylle ut skjemaet «Mestring av risikosituasjoner» for å kartlegge risikofaktorer som kan lede til rusmiddelbruk.
  1. Ta utgangspunkt i én av risikosituasjonene og hent fram automatiske tanker som kan lede til rusmiddelbruk.
  2. Bistå pasienten i å gjenkjenne flere automatiske tanker ved å gå gjennom «Rusmiddelrelaterte tanker».
  3. Utarbeid en ABC 
 5. Hent fram alternative/hjelpsomme tanker ved å ta utgangspunkt i en gang pasienten var fristet til å bruke rusmidler, men lot være å gjøre det. 
 6. Utvid ABC med DE 
 7. Presentere ressursmodellen og fyll ut skjemaet «Hva kan jeg gjøre mer av for å opprettholde endring?»
Tilbake til topp