Rusmiddelproblemer

Bruk av rusmidler er drevet av et ønske eller trang til å lindre ubehag eller oppnå velbehag. Med rusmiddelproblemer menes både risikofylt bruk av alkohol, illegale rusmidler og overbruk av reseptbelagte medikamenter. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av personer med rusmiddelproblemer.

Alkoholproblemer

CAGE-skjema

Et kort screening-skjema som kan gi indikasjoner på alkoholproblemer. Skjemaet består av fire ledd. To ja-svar indikerer at personen bør undersøkes ytterligere.

LAST NED PDF-NOTAT

AUDIT - Alcohol Use Disorder Identification Test

DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test

Tilbake til topp