Smerteproblemer

Smerte er en ubehagelig opplevelse, som ofte forbindes med skade, eller opplevelse av skade, i en del av kroppen. Smertefølelsen er en subjektiv opplevelse, der samme utløsende årsak kan gi en varierende grad av smerteopplevelse hos forskjellig individer. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av personer med langvarige smerteproblemer.

Intervjuguide ved smerteproblemer

Intervjuguide i kartleggingen av utløsende og opprettholdende faktorer for pasientens smerteproblemer.

LAST NED PDF-NOTAT

McGill smertespørreskjema (SF-MPQ)

Et mye brukt spørreskjema for å måle smertekarakter. I tillegg kan skjemaet brukes til å beskrive smertens beliggenhet, mønster og intensitet. Se skjemaet for skåringsnøkkel.

LAST NED PDF-NOTAT

Pain Catastrophizing Scale (PCS)

Tilbake til topp