Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for ulike psykiske lidelser der man har et forvridd bilde av egen kropp og en subjektiv opplevelse av fedme. Felles for alle spiseforstyrrelser er bruken av mat og/eller trening for å mestre følelsesmessige vansker. Spiseforstyrrelser deles inn i fire hovedkategorier: anoreksi, bulimi, overspisningslidelse og atypiske spiseforstyrrelser. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av spiseforstyrrelser.

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q 6.0)

Spørreskjema til kartleggingen av spiseforstyrrelser. Bygger på det semistrukturerte intervjuet «The Eating Disorder Examination (EDE)». Utviklet av Bohn & Fairburn (2008), oversatt til norsk av Reas og Rø (2008).

LAST NED PDF-NOTAT

Body Shape Questionnaire BSQ-14 (short form)

FORDELER OG ULEMPER VED ANOREXIA NERVOSA

Spørreskjema for kroppssjekking (BCQ)

Clinical Impairment Assessment Questionnaire (CIA 3.0)

Tilbake til topp