Veilederutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) – fokus på barn og unge

Denne utdanningen er for deg som har fullført godkjent 2-årig videreutdanning i KAT. Den gir deg status som godkjent veileder i KAT, og du får anledning til å veilede utdanningskandidater.

Veilederutdanningen omfatter syv samlinger med til sammen 112 timer over to år. Samlingene består av teori, øvelser og veiledning på egen veiledning. Utdanningen er for leger, psykologer og andre med helse-/sosialfaglig/klinisk pedagogisk bachelorgrad og med relevant erfaring og praksis, samt videreutdanning i KAT. Du må være i en arbeidssituasjon der du har mulighet for å påta deg veiledningsoppdrag. Det blir tatt opp maksimalt 15 deltakere. Etter avsluttet utdanning forventes det at du kan bidra med kursleder- og veiledningsoppdrag ved våre utdanninger som er rettet mot barn- og ungefeltet.

 

Oppstart av nytt kull i september 2023:  utlysingstekst

Dato samlinger (kull BUP 2023-2024):
1. samling: 4.-5. september 2023
2. samling: 30. november – 1. desember
3. samling: 8.-9. februar 2024
4. samling: 24.-25. april
5. samling: 15.-16. august
6. samling: 7.-8. november
7. samling: vår 2025

Godkjenning

Psykologforeningen: Godkjent som vedlikeholdskurs for spesialister med 72 timer.

Utdanningen er også søkt godkjent hos legeforeningen.

Studieplan

Deltakerne får tilgang til studieplan m/pensumliste i Canvas.

Antall semestre
5 semestre
Pris
33500,-

Kursavgiften er kr 6 700 per semester. Dette inkluderer dagpakker (lunsj mm) på samlingene. Deltakeren må selv dekke utgifter til reise og opphold.

Krav til deltakelse

Utdanningen er for leger, psykologer, sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig og klinisk pedagogisk bachelorutdanning med relevant erfaring og praksis.
Minimum av følgende er nødvendig for opptak til veilederutdanningen:
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge:
• Undervisning i KAT (150 t)
• Mottatt veiledning i bruk av KAT og/eller ferdighetstrening i KAT, totalt 65 timer.
Søker med annen videreutdanning i KAT, men i tilsvarende omfang, vil bli individuelt vurdert for opptak.

Studieplan

Deltakerne får tilgang til studieplan m/pensumliste i Canvas.

Kontakt

(Det skal sendes søknad m/CV og dokumentasjon pr. post eller e-post)
Søknadsfrist:  5. juli 2023

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp