28.04.2023

Veilederutdanning for barn og unge-feltet, pensumlitteratur på norsk

Det er mangel på gode veiledere på Kognitiv Atferdsterapi på barn og unge-feltet. Til høsten setter vi derfor i gang et nytt kull med veilederutdanning, nå med større del av pensum på norsk. Meld deg på, det er en stund til neste mulighet!

– Det er stort behov for gode veiledere når det gjelder behandling for barn og unge, både i etablerte tilbud i spesialhelsetjenesten, i nye og eksisterende tjenester og tilbud i førstelinjen, sier førsteamanuensis i klinisk psykologi, Psykologisk institutt ved UiO og forsker ved RBUP Øst og sør, Kristin Martinsen. Som tidligere er det hun som står for undervisningen på utdanningen, sammen med psykologspesialist og leder i NFKT, Annelise Fredriksen. Omtrent på samme tid som utdanningen starter, kommer de to også ut med en bok på norsk om nettopp veiledning i Kognitiv Atferdsterapi på barn og unge-feltet. Det vil si at utdanningen for første gang i hovedsak vil ha norsk pensumlitteratur.

Veiledning på veiledning

Utdanningen, som vil starte opp høsten 2023, består av syv to-dagers samlinger med fysisk oppmøte i løpet av 1,5-2 år. – Utgangspunktet vil være at samlingene avholdes i Oslo, men det har vært en tradisjon for at den siste samlingen samkjøres med veilederutdanningen for voksenfeltet i Oxford eller annet egnet sted, så det håper vi å få til denne gangen også, forklarer Martinsen. Utdanningen vil ha et variert innhold som går i dybden på veiledning på barn og unge-feltet. – Vi vil i hovedsak dele inn dagene i teori på første del av dagen og mer praktisk aktivitet som kasusformulering og veiledning på veiledning etter lunsj. Teorien vil spenne over temaer som blant annet kognitiv kasusformulering, hvordan bruke denne kasusformuleringen på veiledning, likheter og forskjell mellom terapi og veiledning, hvordan forvalte veiledermakten, hvordan gi gode tilbakemeldinger og individuell veiledning vs gruppe. Mellom samlingene vil kandidatene få oppgaver som bidrar til refleksjon rundt stoffet.

Et komplekst felt

Martinsen er ikke i tvil om at det er behov for gode veiledere som spesifikt jobber mot barn og unge-feltet. Det er ikke minst fordi dette er et komplekst tema. – Når det gjelder barn og unge skal vi ta hensyn til at klientene er i ulike aldre og faser, i tillegg til at behandleren også må forholde seg til foreldre, skole og andre i kretsen rundt barnet. Alt dette gjør det viktig med en egen utdanning for barn og unge-feltet.

Gode muligheter for oppdrag

En praktisk mulighet til å utføre veiledning mens man tar utdanningen er et krav til kandidatene som ønsker å søke seg til utdanningen. Det samme er to års grunnutdanning i KAT for barn og unge, samt klinisk erfaring. Kullene i utdanningen er relativt små, med rundt 15 deltakere. – Dette er for å få god tid til både undervisning, veiledning på veiledning og gode gruppesamtaler. Med mangel på veiledere for barn og unge-feltet over hele landet, er det gode muligheter til å få veiledningsoppdrag etter endt utdanning.

Sist denne utdanningen ble avholdt var i 2019/2020, og mest sannsynlig blir det noen år til neste mulighet. Går du med tanker om å videreutdanne deg som kognitiv veileder på barn og unge-feltet, bør du dermed kaste deg på muligheten nå. Første samling går av stabelen 4.-5. september. For mer informasjon og påmelding, se her.

Tilbake til topp