28.11.2022

Faglig påfyll til våren?

Foto: Lene Finnerud

Når året går mot hell, er det på tide å se fremover. Vi starter opp mange nye utdanninger våren 2023. Noe som passer for deg?

NFKT har satt opp utdanninger på flere ulike lokasjoner med oppstart til våren. Noen av dem har ennå god plass, mens andre er nesten fulle eller har venteliste. Er du usikker på om du er kvalifisert for en utdanning, eller har andre spørsmål om opplegget, ta kontakt med NFKT på post@kognitiv.no

Trinn 1

Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1, settes opp på flere steder fra våren av, nærmere bestemt Trondheim, Oslo (venteliste), Sandnes, Ålesund, Bergen og Harstad. Det blir også satt opp en digital utgave av utdanningen, denne med særskilte krav for deltakelse. Utdanningen går over to semestre. Den gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og i hvordan du konkret skal anvende dem i din praksis. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov. Gjennom utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som terapeut. Du kan lese mer om denne utdanningen her.

Trinn 2

Som en påbygging til trinn 1, vil også Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 2, starte opp i Oslo i januar. For å kunne delta på Trinn 2 må deltakeren ha fullført Trinn 1 med bestått eksamen i regi av NFKT. For mer informasjon om utdanningen, les her.

Rask Psykisk Helsehjelp, RPH

Er du tilknyttet et RPH-team, kan du ta RPH-utdannelsen som NFKT avholder i samarbeid med Helsedirektoratet og NAPHA. Nytt kull starter opp i Oslo denne våren. Egne krav og betingelser gjelder for denne utdanningen. Du kan lese mer om dette her.

Øvrige utdanninger

I våre kurslokaler i Oslo, starter vi også opp utdanningene Kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering (februar) og Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis (april). Begge disse utdanningene går over to semestre og har egne krav til kvalifikasjoner hos deltakerne. For disse kravene og mer informasjon om utdanningen, kan du lese her for fysikalsk medisin og rehabilitering, og her for leger i allmennpraksis.

Kurs

Denne våren setter vi også opp kurset “MCT ved grubling og bekymring. En innføring i metakognitiv terapi». Foredragsholder er Sverre Urnes Johnson. Kurset er dessverre allerede fulltegnet, men send oss gjerne en e-post dersom du er interessert så vil vi vurdere å sette kurset opp igjen ved en senere anledning.

Tilbake til topp