Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse er særpreget ved at man er mye engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs. Man klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst. For å få denne diagnosen må tilstanden ha vart i minst seks måneder.

Over tid kan den stadige engstelsen føre til en rekke kroppslige og nervøse plager – som søvnproblemer, rastløshet, spente og ømme muskler, smerter, tretthet, irritasjon, kalde og klamme hender, magetrøbbel, problemer med å svelge eller «klump i halsen». Mange opplever en vedvarende kroppslig uro, og kan gå med en konstant følelse av å være i helspenn. Dessuten kan man i perioder plages av en følelse av svimmelhet eller uvirkelighet. Man kan frykte for at man skal miste kontrollen over seg selv, miste forstanden, eller bli syk og dø. Noen har en rekke av disse plagene, og andre har færre. Du kan lese mer om kjennetegn ved generalisert angstlidelse her.

Mange personer med generalisert angstlidelse har også en annen psykisk lidelse. Det kan være en annen angstlidelse, men vanligst er å ha en samtidig depresjon. Over halvparten blir faktisk deprimert, og vedvarende bekymring kan gjøre deg sårbar for nettopp depresjon. Dessuten har mange vedvarende søvnproblemer.

Mange av dem som har generalisert angstlidelse, tror de har en kroppslig sykdom. Derfor oppsøker de ofte mange forskjellige leger og får gjort mange tester og undersøkelser, og det kan ta flere år før diagnosen generalisert angstlidelse blir stilt. Noen utvikler en form for angstlidelse som kalles helseangst.

Bekymret hele tiden

Dersom du har denne angstlidelsen, vil du trolig kunne svare bekreftende på følgende spørsmål: Blir du lett overveldet av bekymringer? Har du vært en som har vært bekymret mesteparten av livet ditt? Når du først begynner å bekymre deg, er det da vanskelig å slutte?

Bekymring vil i mange situasjoner være helt på sin plass, fordi den bidrar til at du er bedre forberedt på problemer du kan møte. Men du må ikke la bekymringene dominere hverdagen din. Da tar de for mye krefter, og går på bekostning av det å leve.

Men – det er lettere sagt enn gjort. De fleste av oss har perioder av livet der bekymringene tar overhånd. Og i en nederlandsk undersøkelse svarte nesten hver tiende av de som ble spurt at de hadde et konstant problem med overdreven bekymring. En del av disse personene vil altså ha generalisert angstlidelse, kjennetegnet av vedvarende og overdreven bekymring. I notatet Kontroll over vedvarende og overdreven bekymring finner du forslag til konkrete tiltak.

Kartleggingsskjemaer

I arbeidet med angstproblemer kan det være klokt først å kartlegge problemene systematisk for så å bruke denne informasjonen i planlegging av behandling og angstrening. Her er det nyttig å gjøre bruk av kartleggingsskjemaer som unngåelse ved angstkroppsreaksjoner ved angst, katastrofetanker ved angstfrykt for å bli negativt vudertkartlegging av helseangstkartlegging av panikkanfallvurdering av panikkanfallvurdering av sosial angstlidelse og dagbok ved angsttrening.

Behandling

I behandlingen kombineres gjerne tiltak for problemløsning og for endring av uhensiktsmessige tankemønstre.  Ved generalisert angstlidelse er det ofte viktig at pasienten får hjelp til å redusere sin bekymring for egen bekymring og få styrket følelsen av å ha kontroll over slike kvernetanker og over hverdagens problemer.

Tilbake til topp