Endring av grunnleggende overbevisninger - Judith Becks modell

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk 
 • Hente fram informasjon slik at man kan utarbeide en kasusformulering (J. Beck) 
 • Gi informasjon om behandlingen og undersøk om pasienten kunne være villig til å arbeide med å endre sitt reaksjonsmønster for å nå viktige mål

Innhold

Prosedyrer

 1. Gå gjennom kasusbeskrivelsene for Espen og Harald, eller Silje og Guttorm. Drøft situasjoner som trigger negative følelser og uhensiktsmessige reaksjonsmåter, og mønstre i pasientens måte å oppfatte og tolke situasjonene på.
 2. Ta utgangspunkt i en situasjon eller hendelse der pasienten fikk negative følelser og reagerte på en uhensiktsmessig måte. Hent fra negative automatiske tanker og utarbeid en ABC med vekt på følelser og atferd. 
 3. Ta utgangspunkt i en ny situasjon eller hendelse og utarbeid en ABC. 
 4. Ta utgangspunkt i enda en situasjon eller hendelse og utarbeid en ABC. 
 5. Gå gjennom ABC’ene sammen med pasienten og undersøk om det finnes et mønster i pasientens negative automatiske tanker og tolkninger.
 6. Undersøk om pasienten kan se sammenheng mellom grunnleggende negative oppfatninger og tidligere negative hendelser og opplevelser i livet. 
 7. Fyll inn informasjonen i kasusformuleringsdiagrammet.
 8. Gi informasjon om at slike oppfatninger og tenkemåter kan ha vært hensiktsmessig i tidligere situasjoner i fortiden, for eksempel under svært belastende oppvekstbetingelser, men kan fungere uhensiktsmessig og hemme livsutfoldelsen når livet og omstendighetene forandrer seg.
 9. Gi informasjon om behandlingen. Undersøk om pasienten synes det gir mening og om han/hun kunne tenke seg å arbeide med en slik tilnærming for å nå viktige mål. 
Tilbake til topp