Endring av grunnleggende overbevisninger: Kognitiv interpersonlig modell

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk 
 • Hente fram informasjon slik at man kan utarbeide en kasusformulering  
 • Gi informasjon om behandlingen og undersøk om pasienten kunne være villig til å arbeide med å endre sitt reaksjonsmønster for å nå viktige mål

Innhold

Prosedyrer

 1. Gå gjennom kasusbeskrivelsene for Espen og Harald eller Silje og Guttorm. Drøft situasjoner som trigger negative følelser og uhensiktsmessige reaksjonsmåter, og mønstre i pasientens måte å oppfatte og tolke situasjonene på.
 2. Utforsk pasientens grunnleggende negative oppfatninger.
 3. Gå gjennom hendelser og situasjoner der pasienten merket at de grunnleggende negative oppfatningene ble aktivert. 
 4. Undersøk hvordan tankene virker inn på humøret og følelsene, og hvordan følelsene virker inn på tankene.
 5. Undersøk hva pasienten gjør når han/hun har de automatiske tankene og hvordan handlingene virker inn på tankene.
 6. Kartlegg andre personers reaksjoner på pasientens atferd.
 7. Drøft pasientens tanker om og tolkninger av reaksjonene til andre mennesker. Ha særlig fokus på det som er overensstemmelse med pasientens automatiske tanker og forsterker de grunnleggende oppfatningene.
 8. Undersøk om pasienten kan se sammenheng mellom grunnleggende oppfatninger og tidligere hendelser og opplevelser i livet. 
 9. Spør om hvilke verdifulle mål i hverdagen og livet som de negative grunnleggende oppfatningene hindrer pasienten i å nå, enten det er i samliv, vennskap, fritidsinteresser, studier eller på jobb. 
 10. Undersøk pasientens tidligere bestrebelser på å forandre på mønsteret, gi informasjon om behandling og undersøk om pasienten ønsker å arbeide med problemene for å kunne nå viktige mål i livet.
Tilbake til topp