Grubling og bitterhet

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk 
 • Utarbeid en respektfull forståelse om at det er pasientens måte å forsøke å håndtere og bli ferdig med krenkelser og svik som bidrar til å opprettehode problemene 
 • Gi informasjon om behandlingen og undersøk om pasienten kunne være villig til å arbeide med å endre sitt reaksjonsmønster for å nå viktige mål

Innhold

Prosedyrer

 1. Utforsk hendelsen(e) og tankene, minnene og følelsene knyttet til den
  • OBS: Unngå forhastete forsøk på å hjelpe pasienten til å se annerledes eller mer nyansert på saken. 
 1. Skift til mer observerende distanse til tankene og minnene 
 2. Drøft kverningens konsekvenser – Motivasjon for endring 
  • Hvordan har du det når tankene kverner som verst? 
 1. Utarbeid en (A)BC, med særlig vekt på at tanker/minner og sinne/bitterhet forsterker hverandre 
  • Understrek at tankene er med på å vedlikeholde de negative følelsene og uhensiktsmessig atferd. 
 1. Drøft positive holdninger til kverningen – veisperrer mot endring 
  • Nøkkelspørsmål – Hvordan synes du det har virket? Er det slik at du bør tenke enda mer på det? 
 1. Utforsk negative holdninger til å slutte med kverning og å gi slipp på bitterhet og rettferdig harme – veisperrer mot endring 
 • Et spørsmål om selvrespekt, ære 
 • Ta stilling til positive holdninger til å holde fast i sinne/bitterhet og negative holdninger til å slutte og gruble
 • Nøkkelspørsmål – For eksempel: Er det slik at å slutte å være bitter/sint er det samme som å tilgi eller akseptere urett som er gjort? 
 • Nøkkelspørsmål – For eksempel: Det kan se ut som om du fortsetter arbeidet som de andre påbegynte. Hvem har kontrollen over følelsene dine og livskvaliteten når du stadig kverner på det som har skjedd? 
 1. Gå videre 
  • Bestemme seg for å slutte med mental resirkulering. Merk at dette er ikke det samme som å glemme eller tilgi. Det er snakk om å få sinnsro. 
 1. Kognitive terapeutiske intervensjoner 
  • Mål for behandlingen at man 1) at man skal kunne tenke tilbake på det, vite at det ble gjort urett uten at man blir fylt av negative følelser. 2) Ha kontroll på den måten at man kan bestemme seg for om man skal bruke tid på å kverne på tidligere hendelser.
  • Bli god til å oppdage at man kverner. Tren på å skifte oppmerksomhet når man merker at man resirkulerer tanker. Kinometafor. 
  • Utvide handlingsområde og livsutfoldelse 
  • Eksponering til triggere som man har unngått – Navn, bilder, steder, mennesker, informasjon, minner
 1. Undersøk om pasienten ønsker å arbeide med problemene på denne måten. Er du villig til å prøve?
Tilbake til topp