25.03.2021

Starte på utdanning i kognitiv terapi?

Foto: Aina Skoland

Det er en spesiell tid vi befinner oss i, men utdanningene våre går videre. Det er fortsatt ledig plass på noen utdanninger som starter opp de neste månedene.

Vi vet at det kan være utfordrende å orientere seg og sette i gang nye prosjekter i denne spesielle tiden vi lever i, men vi vil likevel minne dere på at det finnes ledige plasser på enkelte av utdanningene våre.

Kognitiv terapi for leger og psykologer

Utdanningen i kognitiv terapi for leger og psykologer startet opp i Trondheim i mars. Første samling er gjennomført, men her er det en del ledige plasser, så det er fortsatt mulig å melde seg på og gjennomføre første samlingen ved hjelp av digitalt opptak. For informasjon, se her.

Idrettspsykologi

Vi starter opp et nytt kull av utdanningen i kognitiv idrettspsykologi i Oslo i september. Her er det fortsatt ledige plasser. Utdanningen går over to år. Søkere til utdanningen må ha embetseksamen som lege eller psykolog, master i idrettspsykologi/psykologi eller fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi/2-årig spesialisering i idrettsfysioterapi. Deltakere med annen relevant 5-årig helsefaglig utdanning kan vurderes individuelt. For mer informasjon, se her.

Trinn 1 digitalt, for Finnmark

I september starter også et nytt kull av videreutdanning for helsepersonell med helse og sosialfaglig bachelorutdanninger, trinn 1. Dette blir et rent digitalt kull, der kandidater fra Finnmark vil ha fortrinnsrett på plassene. Se mer om utdanningen her.

Tilbake til topp