28.04.2023

Fagutviklingsfondet – Støtte til gode prosjekter

Gjennom Fagutviklingsfondet har NFKT siden 2013 delt ut over en million kroner til prosjekter igangsatt av medlemmene våre, til glede for øvrige medlemmer og pasienter. Nå åpner vi for ny søknadsrunde.

– Dette er en veldig fin måte å gi tilbake til medlemmer som har gode faglige initiativ, sier psykologspesialist Jon Fauskanger Bjåstad, nestleder i styret i NFKT og juryleder i Fagutviklingsfondet. Sammen med ytterligere tre jurymedlemmer diskuterer de innkomne søknader og kommer frem til hvilke kandidater som er verdige mottakere av støtte på inntil 40.000 kroner for sitt prosjekt. – Vi er opptatt av at faget vårt skal utvikle seg videre, og at kunnskapen skal spres ut og til syvende og sist komme pasienter til gode. Det er ikke noe krav at det skal være et forskningsprosjekt, understreker han. – Det er snakk om fagutvikling og gjennom det prosjekter som skal ha som mål å formidle en slik fagutvikling videre til andre. Dette være seg gjennom for eksempel artikler, bøker, kurs, film eller på nett der vi også gjerne tilgjengeliggjør materialet på kognitiv.no.

Blant andre prosjekter det kan gis støtte til finnes utvikling av materiell til bruk i terapi, veiledet selvhjelp, undervisning eller annen relevant virksomhet. Det samme gjelder pilotering av forskning. Juryen ser etter om prosjektet er mulig å gjennomføre, om det er relevant og har verdi for andre, enten disse er medlemmer, pasienter, fagfolk eller allmennheten. Ved bokprosjekter må kontakt med forlag dokumenteres. – Jeg håper å se mange gode prosjekter i søknadsbunken i år, sier Bjåstad og oppfordrer alle som går rundt med et fagutviklingsprosjekt i magen til å sette i gang planleggingsprosessen.

Blant tidligere prosjekter som har mottatt støtte, finner vi prosjekter i mange ulike kategorier. Noen av dem kan du lese om her:

Fagutviklingsfondet – ACT Gruppeterapi https://www.kognitiv.no/fagutviklingsfondet-act-gruppeterapi/

Fagutviklingsfondet – Stå Opp søvnbehandling https://www.kognitiv.no/fagutviklingsfondet-sta-opp-sovnbehandling/

Fagutviklingsfondet – Psykosebehandling i virtuell virkelighet https://www.kognitiv.no/fagutviklingsfondet-psykosebehandling-i-virtuell-virkelighet/

Fagutviklingsfondet – deprimert ungdom https://www.kognitiv.no/fagutviklingsfondet-deprimerte-ungdom/

Fagutviklingsfondet – Bounce back https://www.kognitiv.no/fagutviklingsfondet-bounce-back/

 

For å søke på midler fra Fagutviklingsfondet, kan du som medlem i NFKT sende en søknad som skal inneholde følgende:

  • Hvem som søker (NFKT-medlem) med opplysninger om arbeidssted og eventuelle relevante tidligere faglige bidrag (artikler, bøker eller andre faglige aktiviteter)
  • En beskrivelse av prosjektets faglige innhold
  • Redegjørelse for det faglige innholdets tilknytning til en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming til behandling eller veiledet selvhjelp
  • Redegjørelse for relevans for andre.
  • Plan for gjennomføring (praktiske rammer og antatt tidsbruk). Ønsket beløp og redegjørelse for hvordan dette tenkes benyttet

 

Styret vil kreve rapport om resultatet av prosjektet og hvordan midlene er blitt benyttet. Søknad sendes i form av en prosjektbeskrivelse lagt inn i søknadsmal med budsjett (maks 3 sider) til NFKT v/ administrativ leder Lene Finnerud lene@kognitiv.no innen 1. oktober 2023. Her kan du finne søknadsmal og lese mer om kriterier og søknad.

Tilbake til topp