Archive

Skal NFKT bytte navn?

Etter hvert som faget vårt har utviklet seg, har også spørsmålet stadig oftere dukker opp: Skal NFKT skifte navn? Nå spør vi medlemmene våre hva de mener.

De siste årene har stadig flere tatt til orde for at navnet «Norsk forening for kognitiv terapi» ikke er fullt ut dekkende, og at det ville vært mer korrekt med et tillegg i form av å kalle foreningen for «Norsk forening for kognitiv atferdsterapi». Dette med tanke på å favne videre i forhold til de ulike terapiretningene som faller inn under vår paraply. Det ville også vært på linje med for eksempel den overordnede europeiske organisasjonen, EABCT.

Et eventuelt navnebytte har naturlig nok vært tema både på årsmøtet og styresamtaler, men ettersom dette er et spørsmål som angår oss alle, har vi nå bestemt oss for å løfte saken ut av styrerommet og ut til medlemmene våre. I løpet av kort tid vil dere derfor motta en sms med link til en spørreundersøkelse der dere kan si deres mening om navnet på foreningen. De tre alternativene man da vil kunne velge mellom, er følgende:

  1. Beholde navnet slik det er
  2. Endre navnet til Norsk forening for kognitiv atferdsterapi, men beholde forkortelsen, NFKT
  3. Endre navnet til Norsk forening for kognitiv atferdsterapi og samtidig endre forkortelsen til NFKAT

Har du øvrige meninger om dette må du selvfølgelig også gjerne sende oss en e-post på post@kognitiv.no. Vi håper så mange som mulig vil engasjere seg i denne saken.

Les mer

Inspirasjonskonferansen 2023 – Daniel Hamiel

Tredje bølgen kognitiv atferdsterapi er godt i gang og allerede på vei videre. Dette skal israelske Daniel Hamiel snakke om på Inspirasjonskonferansen. Han mener det er like mye snakk om en måte å leve på, som en terapiretning.

En av talerne på Inspirasjonskonferansen 2023, på Scandic Oslo Airport 19. – 20. oktober, er Daniel Hamiel fra Israel. Han kommer for å snakke om det vi kaller «third wave kognitiv atferdsterapi», og innovasjoner innenfor det. Den tredje bølge kognitiv atferdsterapi er gjerne kjent for å være ACT, acceptance and commitment therapy. Hamiel trekker det imidlertid et hakk videre. – I ACT er man veldig opptatt av å slippe kontrollen, at det er essensielt for å bli fri. Jeg mener imidlertid at det å gi slipp på kontrollen helt betingelsesløst er noe som er veldig vanskelig for de fleste av oss. Jeg ønsker å i større grad gjøre pasientene bevisst på hva vi kan kontrollere, og hva vi ikke kan kontrollere, og så gå videre ut fra det. Vi lærer på mange måter pasienten en annen type kontroll, så sånn sett kan man si at vi har et ekstra fokus i forhold til ACT.

De viktige relasjonene

En av tingene han mener det er essensielt å få kontroll på er relasjonene våre. – Å ha genuine gjensidige forhold er viktig for vår mentale helse og velvære. Det gjelder i alle relasjoner vi har i løpet av livet, om så det bare er noen vi møter på gaten, at vi skal kunne gå med ryggen rak og føle oss likeverdig de vi møter. Har man ikke det er det viktig å jobbe med det som et grunnleggende aspekt av mental helse. Noe annet Hamiel fokuserer på, er sammenhengen mellom det fysiologiske og vår mentale helse. – Jeg jobber mye med mindfullness, tilstedeværelse og grunnleggende ting som pust og muskelavspenning. Når jeg jobber med barn, kan det ta form av leker som en versjon av den klassiske barneleken «Simon Says» der vi får barna til å fokusere på stramme og slappe av i spesifikke muskelgrupper. Da oppdager de fort at hvis de er veldig anspente og overivrige etter å gjøre alt riktig, blir det vanskeligere å utføre. På samme måte er det vanskelig hvis de ikke følger med eller ikke legger inn energi i det hele tatt. Etter bare noen minutter er hele gruppen bedre regulert og kan ta bedre kontroll over kroppen på denne måten. Det er gjerne en aha-opplevelse for barna.

Pust, et godt verktøy

Pust er også viktig for Hamiel, og det kan kanskje fremstå som overraskende når hans hovedfokus er mental helse. Selv synes han ikke det. – Hvis du har en plutselig ubehagelig opplevelse, så er raskere pust noe av det første kroppen setter i gang. Hvis du så ikke har noe som forteller hjernen din at den kan slappe av og puste roligere igjen, vil du fortsette å være i anspent modus. Hjernen din vil gjerne lure deg til å tro at du fortsatt er i fare. Dersom du da har teknikker til å ta kontroll over pusten, og roe den ned, vil du kunne overbevise hjernen din om at faren er over. På samme måte er for eksempel meditasjon en måte å trene hjernen på med tanke på å ta kontroll over hva du gir oppmerksomhet og ikke.

Foredrag og workshop

Daniel Hamiel vil ha et key note fredag formiddag på Inspirasjonskonferansen med tittelen «Innovations in 3rd wave CBT beyond Acceptance and Commitment Therapy (ACT)- how to work and create change simply and deeply», og senere samme dag en workshop som er kalt «Low intensity 3rd wave CBT interventions for children and adolescents – a practical view». I begge disse vil han være opptatt av tilstedeværelse, øvelser og tredje bølge med kognitiv atferdsterapi som en måte å leve og å sette det fysiologiske og mentale i sammenheng.

Husk å melde deg på konferansen. For mer informasjon og påmelding, gå hit.

Om foreleseren:

Danny Hamiel, Ph.D, Associate Clinical Prof., Reichman University, Herzlyia, Israel. Danny Hamiel is the director of the educational intervention unit of the Cohen-Harris Resilience Center (Tel-Aviv, Israel), and Associate Clinical Professor at the Baruch Ivcher School of Psychology, Reichman University Herzliya, Israel and a supervisor in the clinic there. At the Cohen-Harris Resilience Center he leads the School Resilience Program, endorsed by the Ministry of Education as part of the national educational curriculum in Israel. Prof. Hamiel is a supervisor clinical and medical psychologist. He teaches third wave and Low intensity CBT workshops in Israel and abroad. Currently, Prof. Hamiel is also involved in developing and implementing other resilience programs in the community: With physicians in hospitals and in primary care, with autistic children and with the elderly. He is a pioneer in developing internet protocols for treating a variety of psychological disorders.

 

Les mer

Nå rulles Canvas ut

Etter flere ukers kursing og opplæring er vi nå klare til å rulle ut Canvas på alle nye utdanninger denne høsten, til glede for deltakere og kursholdere.

Den store hendelsen denne høsten er utrullingen av Canvas som en undervisningsplattform, eller også sagt; et kommunikasjons- og organiseringsstystem i forbindelse med våre utdanninger. Canvas blir en digital møteplass og vil legge til rette for strømlinjeformet kommunikasjon mellom kursledere og deltakere, og vil dessuten gi oss en mulighet til å ha alt av relevant dokumentasjon på ett sted.

Grundige forberedelser

Før sommeren var administrasjonen i NFKT under grundig kursing og opplæring i Canvas. På den andre siden av ferien har kursledere fått individuell opplæring. Med det er vi klare til å rulle ut løsningen på alle utdanninger som starter opp fra og med denne høsten. Undervisningsleder i NFKT, Siv Iren Juklestad, har selv tidligere erfaring med Canvas og er glad for å ha fått plattformen på plass. – Her får vi en oversiktlig og funksjonell læringsplattform som gjør at vi ikke bare kan samle all informasjon på ett sted, men det gir dessuten kandidatene muligheter til å planlegge utdanningen bedre, helt fra før oppstart.

Alt på ett sted

Deltakerne som starter opp med utdanning denne høsten vil før oppstart motta e-post med informasjon og instrukser for hvordan de skal forholde seg til Canvas. Når man så kommer på første samling ligger alle relevante opplysninger og dokumentasjon, faginformasjon så vel som praktisk informasjon som datoer på samlinger, tilgjengelig på én plass. Videre vil det være mulighet for både enveis og toveis kommunikasjon gjennom plattformen.

Her er en oversikt over hva du vil finne i menyen i Canvas:

Moduler: her kan kursledere organisere innhold og flyten i studiet. Det er denne funksjonen som brukes til å organisere innhold i kurset.

Oppgaver: her legges alle arbeidskrav, inkludert dato for innleveringer, sånn at alle skal ha full oversikt over hva man har å forholde seg til. Her kan man også opprette spørrekonkurranser, ha diskusjoner gjennom opplastede filer, tekst, bilder, nettadresser og andre ting. Oppgavesiden viser også detaljer om hva som forventes av deltakeren og hvilke for kriterier som vil ligge til grunn for vurderingen av kandidaten. Allerede når deltakeren logger seg inn på Canvas ved oppstart av utdanningen, vil det ligge datoer for innlevering av noen arbeidskrav samt dato for eksamen dersom den allerede er satt.

SpeedGrader: her kan kursleder gi tilbakemelding på arbeidskrav.

Kunngjøringer: her kan undervisere kommunisere med deltakeren om læringsaktivitetene og publisere interessante emnerelaterte tema, men her er det ikke mulig for deltakeren å svare.

Diskusjoner: dette er et system for klassediskusjoner. Her kan deltakere bidra til diskusjonstema, gjerne gjennom egne faste grupper slik at gruppen kan ha sin egen diskusjonstråd med faglig relevans til kurset. Diskusjonen trenger ikke nødvendigvis å gå i sanntid, men kan godt vare over tid.

Innboks: innboksen er et meldingsverktøy som brukes til å kommunisere med et emne, en gruppe, en individuell student eller en gruppe.

 

Vi håper dette har gitt dere en liten innsikt i hva dere kan forvente når dere tar i bruk Canvas ved oppstart av utdanningen, og at dette vil bli et verktøy som letter hverdagen og strømlinjeformer utdanningen for alle involverte parter.

Les mer

Høsten hos NFKT

Nå er sommerferien over, og en ny, travel høst er i gang. Har du lyst på ny kunnskap og innsikt, har NFKT et godt utvalg av videreutdanninger, kurs og konferanse i løpet av høsten. Her får du oversikten.

Som alltid har vi en lang liste av ulike videreutdanninger som skal sparkes i gang i løpet av høsten, intet mindre enn ni nye kull skal starte opp på ulike steder rundt om i landet. Noen har allerede venteliste, men andre er det ledige plasser på. Følg også med på våre nettsider, www.kognitiv.no, da det kan komme endringer og tillegg. HER har du oversikt over når de ulike utdanningene starter opp.

Trinn 1 og 2

Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1, starter opp både i Ålesund og Oslo i løpet av høsten. Skulle datoene ikke passe, eller du ikke får plass på utdanningen, kan det også være greit å vite at det allerede er satt opp to nye kull våren 2024, nærmere bestemt i Oslo og Skien. Også Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 2, er satt opp med to kull for høsten. Dette vil foregå i Sandnes og i Oslo.

Leger og psykologer

Også Kognitiv terapi for leger og psykologer er satt opp med to kull denne høsten, i Molde og i Oslo. Ettersom dette er en utdanning som kan fylles fort, nevner vi også at den samme utdanningen vil bli satt opp med et kull i Tromsø fra januar 2024, så det burde være mulig å finne et kull som passer.

Andre utdanninger

En utdanning som derimot ikke blir satt opp så ofte, er Kognitiv idrettspsykologi, så dersom du er interessert i dette temaet før du snarest sjekke ut det kullet som settes opp i Oslo fra september. En annen mulighet for høsten er et kull med tverrfaglig videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved psykoselidelser i Bergen i september. På kalenderen for høsten vil du også finne et kull av Kognitiv miljøterapi. I denne omgang er dette en lukket gruppe med en videreutdanning skreddersydd for BUP Levanger. Ønsker din arbeidsplass det samme, kan du ta kontakt med oss på post@kognitiv.no.

Ettersom vi vet at det er veldig stor interesse for det, kan vi også nevne at det er satt opp et kull av utdanningen kognitiv atferdsterapi for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten i Oslo fra april 2024.

HER kan du lese mer om utdanningene våre.

Kortere kurs i CT-PTSD

Dersom en hel videreutdanning føles litt uoverkommelig å forplikte seg til akkurat nå, kan vi nevne at det også settes opp et tredagers kurs med temaet kognitiv terapi for posttraumatisk stresslidelse: CT-PTSD i Oslo i november. Denne metoden er utviklet av Anke Ehlers, David Clark og medarbeidere, og fremheves i nasjonale retningslinjer. Forelesere på kurset vil være Torkil Berge og Jon Fauskanger Bjåstad, med en innledning av erfaringsformidler Nille Lauvås.

HER kan du lese mer om dette kurset

Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen

Rosinen(e) i pølsa denne høsten når det gjelder faglig påfyll og muligheter for sosialt samvær, hygge og erfaringsutveksling, er selvfølgelig Veilederkonferansen 2023 og Inspirasjonskonferansen 2023. Her byr vi som alltid på et rikholdig program med norske og internasjonale foredragsholdere.

HER kan du lese mer om Veilederkonferansen 2023, påmeldingsfrist 4. oktober.

HER kan du lese mer om Inspirasjonskonferansen 2023, påmeldingsfrist 15. september.

Les mer
Tilbake til topp