Archive

Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen 2023 – vel blåst!

Endelig var det den tiden av året igjen. Høstens vakreste eventyr, Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen 2023, er vel overstått.

Tidspunktet var midten av oktober, og lokasjonen var som vanlig Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Vi sparket i gang onsdag 18. november med Veilederkonferansen 2023. Over 80 påmeldte veiledere var møtt opp og fikk en dag med fokus på ferdighetstrening og utvikling av terapeutisk kompetanse under kyndig ledelse av Peter Prescott. Dagen ble av det praktiske slaget med mye gode øvelser og ferdighetstrening, så festmiddagen på kvelden bød på god stemning og mange smil etter en god dags arbeid.

Til inspirasjon

Inspirasjonskonferansen startet med vakker musikk for å sette oss i den rette stemningen for dagen, før styreleder i NFKT, Annelise Fredriksen ønsket oss velkommen. Konferanseprogrammet startet med at Karina Egeland og Jon Fauskanger Bjåstad snakket om Kognitiv terapi for PTSD: erfaring fra implementering i spesialisthelsetjenesten. På det opprinnelige programmet hadde vi fått med oss Leo Wolmer og Daniel Hamiel fra Israel som både key note speakers og til å holde workshops. På grunn av de tragiske hendelsene som pågår i Israel om dagen, var det dessverre ikke mulig for dem å komme. Som andre punkt på programmet hadde vi derfor fått med oss Åshild Tellefsen Håland som fortalte hvordan de jobber med Mini-RISK grupper/e-RISK for engstelige elever i grunnskolen i Kristiansand kommune, en veldig god erstatning. Også før lunsj denne dagen fikk vi Kerry Young som fortalte oss om å bruke visualisering som en del av behandlingen på tvers av diagnoser.

Fredag morgen startet med at Deborah Lee snakket om viktigheten av å bruke medfølelse i møtet med personer som har vært utsatt for traumer, etterfulgt av Steinar Sunde med hans foredrag Littsint.no: Fra frykt til tillitsbasert oppdragelse. Konferansens siste plenumssekvens var Craig Steel som delte erfaringer og kunnskap om å ta høyde for pasientens traumer i psykosebehandlingen. Etter lunsj begge dager, var det et antall workshops å velge mellom.

Sosialt på konferanse

På Inspirasjonskonferansen så vel som Veilederkonferansen, er det sosiale en viktig del. Dermed er både pauser, og ikke minst festmiddagene på begge konferansen viktige innslag i programmet. De sosiale innslagene på kveldene varierte fra kahoot-quiz til limbodans, og var akkompagnert med god mat, deilig vin og masse latter.

Årsmøte

En viktig del av inspirasjonskonferansen er årsmøtet til NFKT. I år var det godt oppmøte i salen, i tillegg til tilstedeværelse på Teams. Foruten formalia ble det vedtatt at foreningen skal skifte navn til Norsk Forening for Kognitiv Atferdsterapi, men beholde forkortelsen NFKT. Dette etter godt engasjement og grundige diskusjoner fra medlemmer og utvalgene. I tillegg ble det vedtatt at styret har mandat til å fortsette å vurdere å innføre en sertifiseringsordning for våre terapeuter, og innføre det hvis det anses hensiktsmessig, og det ble vedtatt at samtlige av utvalgene til foreningen skal gå gjennom og diskutere materialet vi har tilgjengeliggjort når det gjelder utmattelsestilstander. Medlemmene våre vil få protokollen tilsendt når den er ferdig.

Nå er det bare å glede seg til neste år. Da er det riktignok ikke Inspirasjonskonferanse, men det blir Veilederkonferanse. I tillegg vil vi i forbindelse med foreningens 30-års jubileum neste år, setter vi også opp en jubileumskonferanse 14. juni. Mer informasjon kommer så snart som mulig.

Les mer

3 på Inspirasjonskonferansen

Inspirasjonskonferansen samler alltid mange hyggelige mennesker og legger til rette for god kunnskap, erfaringsutveksling og nye vennskap. Vi har slått av en prat med noen av deltakerne.

Deltakerne på Inspirasjonskonferansen kommer fra hele landet, fra ulike posisjoner og institusjoner, og har ulike roller både på konferansen og i hverdagen. Dermed har deltakerne også ulike grunner for å prioritere å bruke to dager på Inspirasjonskonferansen i en ellers travel hverdag. Vi har spurt noen av deltakerne om deres opplevelse av disse to dagene på Scandic Oslo Airport.

Marianne Hovinbøl

Marianne Hovinbøl er spesialsykepleier og jobber i Moss DPS. Hun er på Inspirasjonskonferansen med hele fem andre kollegaer. – Vi er heldige med at vi har en leder som prioriterer å få denne typen påfyll. Det er veldig nyttig for oss fordi vi ofte kommer borti traumer blant pasientene våre i hverdagen uten at det er noe vi spesifikt behandler i stor grad. Da er det greit å ha denne kunnskapen også med tanke på å vite når vi skal henvise pasienten videre. Dette er ikke første gang Hovinbøl og kollegaene er på Inspirasjonskonferansen. Forrige gang, i 2021, var det nettopp bordet til Moss DPS som vant underholdningskonkurransen under festmiddagen med en overbevisende salsa. Det var ikke tilfeldig, for fysisk aktivitet er noe de bruker bevisst i møte med sine pasienter på DPS-et.

 

Trygve F. Moe

Trygve F. Moe jobber på Falck helse i Oslo. Der jobber han blant annet med pasienter med langvarige smerter, overvekt og lettere psykiske plager. Moe pleier å være med på Inspirasjonskonferansen. – Jeg synes konferansen lever opp til navnet sitt, det er virkelig nyttig å komme hit og få inspirasjon og påfyll. Årets tema, traumer, er også relevant i mitt arbeide. Ofte har pasienter som kommer til oss for å få hjelp med problemer som overvekt og smerter et traume som ligger til grunn for sine plager. Et ubehandlet traume kan påvirke hele livet til pasienten, så det er viktig at vi tar hensyn til dette i behandlingen.

 

Kristin Rohr Slåtto

Kristin Rohr Slåtto jobber i administrasjonen i NFKT og er en av dem som alltid svarer på henvendelser på telefon og e-post, så det er ikke umulig at du har kommunisert med henne på den ene eller andre måten. Hun har jobbet i foreningen i 11 år, og har vært med på Inspirasjonskonferansen like lenge. Der finner du henne alltid på bordet ved innregistreringen, der hun hjelper til så deltakerne får den informasjonen de trenger så de kan være der de skal være når de skal være der. – Jeg synes det er veldig hyggelig å komme på Inspirasjonskonferansen å få ansikter til navnene jeg kommuniserer med til vanlig. Når jeg ser et navn jeg kjenner på et navneskilt, tar jeg gjerne kontakt og sier «hei». Hun innrømmer at det er en del jobb i forbindelse med konferansen. – Ja, det er det, men vi har over årene utviklet veldig gode rutiner på dette, så det går greit. Og så er det et veldig fint avbrekk fra en administrativ jobb å komme seg ut av kontoret og treffe folk på denne måten, smiler hun før hun igjen blir opptatt med å svare på spørsmål og dele ut give-aways.

Les mer

EABCT konferansen 2023

Høsten er konferansetid. Også den europeiske konferansen, EABCT, gikk også av stabelen i høst, nærmere bestemt 4. – 7. oktober i Tyrkia. Det var kanskje færre nordmenn til stede nå enn enkelte ganger tidligere, men de som var der gjorde desto mer ut av seg.

Vi starter like godt med å slå oss selv på brystet en smule og fortelle at selveste David Clark i sitt foredrag avslutningsvis trakk frem den norske RPH-satsningen, og håndboken, som et svært godt eksempel. Sånt kan vi like. Men ikke nok med det. Flere nordmenn viste frem postere eller var på andre måter i vinden. Norske Håvard Berg Opstad, vant EABCT-prisen for konferansens beste poster. Ingen liten bragd blant mange kloke hoder med mye kunnskap å dele.

En av dem som sto på scenen var nestleder i styret til NFKT, Jon Fauskanger Bjåstad. Han gjorde en symposiumpresentasjon med tittelen «Feasability of Virtual Reality in CBT for Anxiety Disorders in a Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS)».

Mange gode innspill

Vår styreleder, Annelise Fredriksen, var også i Tyrkia. – Det var mange interessante foredrag å gå på. Jeg er imponert over all den gode forskningen som gjøres på psykisk helse. Man rekker jo ikke over alt, på langt nær, men jeg plukket opp flere gode ideer når det gjelder forelesere vi ønsker å invitere til Norge ved senere anledninger, forklarer hun entusiastisk.

Norge i EABCT

Som styreleder for NFKT er Fredriksen også Norges representant i generalforsamlingen til EABCT som avholdes to ganger i året, hvorav det ene møtet blir holdt i forbindelse med den årlige kongressen. I disse møtene skal sedvanlige formaliteter som godkjenning av regnskap og valg til verv i de mange ulike arbeidsgruppene i EABCT utføres. Men noen større saker sto også på agendaen. – Blant annet ble det bestemt at Europakongressen i 2027 skal avholdes i Warsawa i Polen, forklarer Fredriksen. – I tillegg fortsatte vi en diskusjon som vi har hatt gående tidligere, om hvorvidt vi også i EABCT skal utvikle et sett etiske retningslinjer for organisasjonen, og dessuten opprette et etikkutvalg, sånn som vi har gjort i NFKT. Dette ble enstemmig vedtatt på høstens møte.

Viktige diskusjoner

En annen diskusjon som vi kjenner igjen fra norske forhold, ble også nøye gjennomgått. – Det dreier seg om dette med at psykoterapeut ikke er en beskyttet tittel. Dette er noe EABCT kontinuerlig jobber med å finne gode løsninger på, med tanke på å sikre at terapeuter som tilbyr pasienter behandling faktisk er det de utgir seg for å være. Vi kjenner alle til situasjoner der mennesker i en sårbar situasjon har blitt tilbudt hjelp, mens tilbyderen i realiteten er uten de nødvendige kvalifikasjoner. En annen diskusjon som ble tatt opp var dette med veiledere; hva slags standarder skal man ha for veiledning, veiledere og utdanningen av disse. Her er Norge et av landene EABCT ser til, ettersom vi har fått opp et solid løp på dette området. – En annen ting vi diskuterte var dette med mangfold innenfor faget vårt, forteller Fredriksen. – I Norge er vi ganske godt stilt når det gjelder kvinneandelen, men det er ikke tilfellet i alle andre land. Når det gjelder mangfold innenfor etnisitet og minoritetsbakgrunner har vi nok også forbedringspotensiale på både nasjonalt og internasjonalt nivå, så det er noe å jobbe med fremover.

Alt i alt er Fredriksen svært fornøyd med årets EABCT kongress. Nå ser hun frem til neste års konferanse som går av stabelen i Beograd neste høst.

 

Les mer

Tog steget – ble kursleder

NFKT trenger stadig gode kursledere til utdanningene sine. Den nyeste i rekken er Maja Lind fra Trondheim, som nå er kursleder på Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1.

Det var ikke gitt at Maja Lind skulle stå foran en klasse og være kursleder. – Jeg har brukt mesteparten av livet på å dukke unna for situasjoner der jeg må stikke meg frem, ler hun. Så hvordan endte hun da opp med å stortrives forrest i klasserommet?

Godt skolert

Maja Lind jobber til daglig som terapeut, kursleder og gruppeleder i Rask Psykisk Helsehjelp i Trondheim kommune. Tidligere arbeidet hun imidlertid med pasienter med tyngre og mer langvarig problematikk, og det var da hennes reise inn i kognitiv terapi startet. – I den settingen savnet jeg en metode å jobbe etter. Jeg begynte å lese om kognitiv terapi og hørte andre kollegaer som allerede hadde tatt utdanningen fortelle. Det hun hørte, tiltalte henne. – Jeg liker at det er ryddig og intuitivt, og at det er hverdagsnært og uhøytidelig. Derfor startet jeg på trinn 1 i 2016. Siden har det blitt mer utdanning. – Da jeg hørte at vi skulle starte opp RPH i Trondheim hadde jeg lyst til å jobbe med det, så da ble det RPH-utdanningen. Der var det noe repetisjon og noe nytt i forhold til trinn 1, så det var egentlig en godt komplementerende utdanning.

Stadig nye utfordringer

Det var i RPH at Lind skulle oppdage at hun hadde en interesse for å også lære bort kunnskapen hun satt på. Da de skulle sette opp introkurs på RPH kjente hun til sin overraskelse at hun hadde lyst til å holde kurset, så da gjorde hun det. Siden tok Lind veilederutdanningen, og der hoppet hun på en annen utfordring. – Jeg ble med og holdt ferdighetstrening sammen med Peter Prescott, og det var veldig lærerikt, nikker hun.

Godt forberedt

Det burde med andre ord kanskje ikke kommet som noen overraskelse da Lind ble spurt om å være kursleder for trinn 1. – Jeg måtte nok likevel tenke meg om litt, da, ja, ler hun. – Jeg hadde jo aldri vært i nærheten av å ha ansvaret for en hel utdanning med flere samlinger, men jeg tenkte at jeg kunne vel alltids få til det også. Hun brukte ganske mye tid på å forberede presentasjoner og samlinger. Gikk gjennom oppdatert pensum, stilte spørsmål og deltok aktivt i nettverket foreningen har for kursledere. – Det var veldig lærerikt i seg selv. I tillegg er det spennende å få bruke kreativiteten når det gjelder å forberede undervisningen. Finne relevante eksempler og utvikle det jeg håper skal være lettfattelige måter å presentere stoffet på.

Fin klasse

Det var ikke fritt for at Lind kjente på noen nerver kvelden før første samling, men angret gjorde hun ikke. – Nei, jeg har ikke angret. Det har vært veldig lærerikt og spennende så langt. Og da jeg hadde første samling på utdanningen i Ålesund, viste det seg å være en fin klasse. Hun beskriver det som en gruppe med aktive deltakere som stilte spørsmål og deltok i diskusjoner og rollespill.

Gjør det gjerne igjen

Så langt har Lind gjennomført to samlinger og setter pris på dialogen i form av tilbakemeldinger og lærdom fra deltakerne. Hun tenker at det også gir muligheten til å justere og spisse presentasjonsmaterialet. Opplevelsen så langt har gitt mersmak, og kurslederrollen er noen hun gjerne inntar igjen.

 

 

Les mer
Tilbake til topp